Evenwichtige balans

Bedrijven, organisaties en executive searchbureaus die zich hard willen maken voor meer vrouwen op topposities, kunnen de database van Topvrouwen.nl raadplegen. Het uitgangspunt voor deelnemende bedrijven is dat zij een evenwichtige balans tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten hanteren op hun longlists voor (non)executive functies.

Topvrouwen.nl staat voor boardroom empowerment

Wij raden bedrijven en instellingen sterk aan gebruik te maken van onze database. Het is een handige, kosteloze tool voor boardroom empowerment, die uw bedrijf ondersteunt bij lange termijn belangen. U wilt immers de beste kandidaten werven én u heeft daarbij oog voor genderdiversteit. Met een paar klikken bereikt u een groot potentieel aan zorgvuldig geselecteerde, talentvolle, ambitieuze Topvrouwen. 

Voor wie?

De database op Topvrouwen.nl kan geraadpleegd worden door:

  • Bestuurders en toezichthouders van bedrijven die vallen onder de Wet bestuur en toezicht
  • (Non) executive searchbureaus die bereid zijn 50 procent vrouwen te plaatsen op hun longlists;
  • Overige grote organisaties die concrete vacatures en adviesvragen hebben. Zij kunnen eerst contact leggen, waarna bekeken wordt hoe hun (aan)vragen kunnen worden ondersteund.  

Voorwaarden

Via een logincode krijgt u toegang tot de database op Topvrouwen.nl. U dient daarvoor wel:

  • Vertrouwelijk inzage te hebben gegeven in het functieprofiel van uw vacature;
  • Toe te zeggen dat uw longlist binnen drie jaar voor 50 procent uit vrouwen zal bestaan;
  • Topvrouwen.nl te informeren over het aantal vrouwelijke kandidaten op de longlist en in overleg de benoeming van de kandidaat te melden.

Deze executive searchbureaus committeren zich aan diversiteit in de boardroom