‘Bedrijven die nu met hun tijd meegaan, hebben alle tijd om kwaliteit bij benoemingen voorop te zetten. Kiezen voor vrouwen is een kwestie van gezond eigenbelang.’

‘Waar zit de knop voor diversiteit?’

Als bestuurslid van Stichting Topvrouwen staat De Leeuw voor een grote taak: hij wil genderdiversiteit in het bedrijfsleven de normaalste zaak van de wereld maken en breken met de gewoonte om bij benoemingen binnen raden van bestuur en raden van commissarissen ‘lekker veilig’ te kiezen voor een man.

‘Een warm bad, zo noemen sommige bestuurders het benoemen binnen de eigen, bekende kring. Maar ja: uiteindelijk wordt het badwater koud en dat is minder aangenaam. Het zou erg jammer zijn als bedrijven ingehaald worden door de realiteit, of met andere woorden: een verplicht quotum. Gelukkig leeft genderdiversiteit steeds meer en alle aandacht voor het onderwerp stimuleert bestuurders tot actie.

Stichting Topvrouwen gaat op alle mogelijke manieren helpen bij het aanjagen van vrouwelijke benoemingen. Samen met landelijke en regionale werkgeversverenigingen en brancheorganisaties gaan we uitvinden op welke knoppen we kunnen drukken om bewustwording van het belang van diversiteit en doorstroming van vrouwen naar topposities te versnellen. We richten ons daarbij nadrukkelijk niet alleen op corporates, maar ook op de vele familiebedrijven in Nederland. En natuurlijk ook op de vrouwen zelf: het is een proces uit te vinden hoe we hen kunnen stimuleren zichzelf in de etalage te zeten voor een topfunctie.’

Bedrijven bewijzen zichzelf een grote dienst door een beroep te doen op vrouwelijk potentieel, benadrukt De Leeuw. ‘De toegevoegde waarde van vrouwen is zonneklaar; diverse teams presteren beter. Concerns die vrouwelijk potentieel benutten, handelen uit gezond eigenbelang. Er is veel behoefte aan talent, dus gebruikmaken van een goedgevulde visvijver is niet meer dan logisch.

Als managing director bij Randstad Holding ben ik dagelijks bezig met talentontwikkeling. Ik wil graag talent de ruimte geven; dat is mijn persoonlijke drive om me in te zetten voor Stichting Topvrouwen. Mijn ervaringen bij Randstad holding inspireren mij. Ik zie hoe het in de lagen onder de rvb en de rvc wemelt van de vrouwelijke directeuren; vrouwen die een enorme bijdrage leveren en zelf ook haarfijn aanvoelen dat ze klaar zijn voor een volgende stap. Nu de doorstroming nog; een kwestie van bewustwording. Enerzijds bij de mensen die verantwoordelijkheid dragen voor benoemingen, anderzijds bij de vrouwen zelf. Zij moeten hun eigen grote toegevoegde waarde onderkennen en moeten zich vooral niet laten intimideren. Wie talent heeft, doet er goed aan een positie te claimen.’

Terug