Initiatief

Topvrouwen.nl maakt de groep hooggekwalificeerde board-ready vrouwen in Nederland zichtbaar. Door vrouwen met talent en ambitie op te nemen in onze database willen we de doorstroom van vrouwen naar topposities een impuls geven. De database staat open voor vrouwen met relevante werkervaring in het bedrijfsleven of (semi)publieke organisaties in een rol op bestuurs-, directie- of executiveniveau.

Topvrouwen.nl is een ingang voor bedrijven, instellingen en (non)executive searchbureaus die op zoek zijn naar vrouwelijke kandidaten voor de raad van bestuur, de raad van commissarissen of de raad van toezicht. De database voldoet vanzelfsprekend aan de wettelijke eisen rond privacy.

Het  aandeel vrouwen in de raden van bestuur van de grote bedrijven was eind 2014 nog geen 10 procent. In raden van commissarissen was dit 11 procent. Van de raden van bestuur heeft 76 procent nog geen enkele vrouw in de gelederen, bij de raden van commissarissen bedraagt dit aantal 63 procent. Bedrijven krijgen tot 2023 de tijd om in beide raden tot een aandeel van 30 procent vrouwen te komen.

Om de doorstroom van het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen mede te versnellen werd eind 2014 Topvrouwen.nl geïnitieerd door minister Jet Bussemaker (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Hans de Boer (voorzitter van VNO-NCW). Om vervolg te geven aan dit initiatief lanceerden VNO-NCW en Talent naar de Top hiervoor in februari 2016 Stichting Topvrouwen. 

Stichting Topvrouwen

Stichting Topvrouwen onderschrijft het belang van een groter aandeel vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Met het oog op innovatief vermogen, evenwichtige besluitvorming en zo breed mogelijk afgestelde maatschappelijke antennes, hoort genderdiversiteit in bedrijven bovenaan de boardroomagenda. Stichting Topvrouwen zal alle partijen – bedrijven, executive search bureaus, mannen en vrouwen – betrekken in het debat over diversiteit en de versnelling van diversiteit. Zij heeft geen enkele bemoeienis met het werving- en selectieproces; dat is en blijft een zaak van werkgevers en (non)executive searchbureaus die zij eventueel inschakelen bij de invulling van vacatures.