Handreiking met best practices en tips voor 5.000 bedrijven 

Onlangs werd het wettelijke streefcijfer van minimaal 30% vrouwen in rvb’s en rvc’s verlengd. Zo’n 5.000 bedrijven die onder de Wet bestuur en toezicht vallen dienen dus werk te maken van genderdiversiteit. Stichting Topvrouwen schreef voor hen een handreiking met best practices en tips. 

De handreiking kwam tot stand in samenwerking met VNO-NCW in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het document wil bedrijven de helpende hand reiken door op een rijtje te zetten wat het streefcijfer behelst, waarom het in het leven is geroepen en voor wie het bedoeld is. Veranderingen in de bestuurskamer vinden namelijk niet in een oogwenk plaats, zeker niet als het gaat om het bezetten van sleutelfuncties. Er moet echter wel een versnelling komen, zo staat in het document te lezen. VNO-NCW en het ministerie van OC&W geloven in de welwillendheid van bedrijven, die het beste zelf de regie kunnen houden. 

Inspiratie

De handreiking wil de bedrijven die vallen onder de Wet bestuur en toezicht vooral inspireren en motiveren. Daarom bevat de handreiking vele tips, best practices en quotes van bestuurders die geloven in de kracht van genderdiversiteit. Nieuwsgierig naar de handreiking?

Hier kun je de handreiking downloaden.