Deze vrouwen ‘hangen’ in 2020 in het Rijksmuseum

Tijdens het Jaarevent van Topvrouwen.nl heeft voorzitter Marry de Gaay Fortman de ambitie uitgesproken een nieuwe geschiedenis te schrijven waarin vrouwen als rolmodel beter zichtbaar worden. Wat zou het mooi zijn om in 2020 terug te keren naar het Rijksmuseum in Amsterdam met minimaal 200 portretten van topvrouwen die de hedendaagse geschiedenis beïnvloeden. We zijn inmiddels een eind op weg die ambitie te verwezenlijken! 

Kijk en lees hier verder