Er zijn nog steeds veel te weinig vrouwen in topfuncties. Het kabinet overweegt stevige maatregelen en heeft de SER om advies gevraagd. Op 20 maart vond er een SER overleg plaats met stakeholders over het gebrek aan vrouwen aan de top. Centraal staat de vraag of de overheid een wettelijk afdwingbaar quotum moet invoeren. Stakeholders van de hub Gender and Diversity van de Universiteit Utrecht en de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) zijn uitgenodigd om aan dit overleg deel te nemen. Zij hebben een gezamenlijke visie (pdf) over dit onderwerp opgesteld. Lees verder