Bovenstaande quote was het thema van een inspirerend webinar dat Topvrouwen.nl in samenwerking met Goldman Sachs Asset Management (GSAM) organiseerden. Sheila Patel, Chairman van deze vermogensbeheerder, is van mening dat genderdiversiteit op de werkplek net zo belangrijk is als diversiteit in investeringen. Zij inspireerde ons met haar kennis over duurzame financiering, inclusieve groeithema's, governance, maar ook over haar persoonlijke ervaringen.


We zijn trots op het feit dat wij het webinar ‘Being diverse is not optional; it is what we must be’, in samenwerking met Goldman Sachs Asset Management (GSAM) hebben kunnen organiseren.

Het thema van dit webinar is actueler dan ooit, gezien het aantal vrouwen in de beide topgremia van het bedrijfsleven – de raad van commissarissen (rvc) en de raad van bestuur (rvb) – is gestegen, maar nog niet genoeg. Inmiddels is bekend dat balans leidt tot betere resultaten. Bedrijven die diversiteit en inclusie (D&I) omarmen, hebben sterkere relaties met een brede groep stakeholders, nemen betere beslissingen en hebben een creatievere blik. 

Diversiteit & Inclusie staat hoog op de boardroomagenda van grote ondernemingen die het belang van diversiteit binnen managementteams inzien. Tegelijkertijd wordt het realiseren van diverse topteams en een inclusieve bedrijfscultuur ook meer en meer afgedwongen door stakeholders. Dit jaar kwam in het nieuws dat de investeringsbank Goldman Sachs niet langer beursgangen van bedrijven met een homogene top wil begeleiden, omdat bedrijven met vrouwen in de board significant beter presteren.

Marguerite Soeteman-Reijnen, voorzitter van Topvrouwen.nl interviewde Sheila Patel Chairman GSAM voor dit onderwerp. Sheila is van mening dat genderdiversiteit op de werkplek net zo belangrijk is als diversiteit in investeringen. 

Zij inspireerde ons met haar kennis over duurzame financiering, inclusieve groeithema's, governance, maar ook over haar persoonlijke ervaringen.   

Wil je ook geïnspireerd raken? Je kunt hier het webinar terugzien.