Wat als we het vrouwelijk talent optimaal inzetten voor de nieuwe cyber wereld?

Digitalisering, cyber, AI, Robotica zijn leidend het komende decennium. Uit onderzoek blijkt dat er veel nieuwe taken, rollen en banen ontstaan. Om deze in te vullen zijn vrouwen hard nodig, qua inhoud en ook qua aantal. Voor de economische groei van Nederland, voor het gezamenlijk met mannen verder ontwikkelen van de techsector en voor een gelijkwaardige samenleving. In deze sessie zetten we feiten en cijfers op een rij en bevragen we deskundigen op de route die nodig is om meiden en vrouwen een steviger positie in tech te geven. Wat zijn belemmeringen? Waar zitten kansen? Is er meer ondernemerschap nodig? Wat doet beeldvorming? Zijn er voldoende rolmodellen? We gaan met jullie op zoek naar kansen en oplossingen. Er zijn al veel initiatieven. Hoe kunnen we samen nog meer bereiken?

Meer informatie