Wat betreft het tegemoetkomen aan het streefcijfer van ten minste 30 procent vrouwen in de top, zitten familievennootschappen niet zelden in een lastiger parket dan ‘reguliere’ bedrijven. “Want wat nou als een directie uit twee broers bestaat, die ook samen aandeelhouder zijn. Moet je dan zeggen dat een van hen ontslag moet nemen ten gunste van een vrouw?” Deze en meer intrigerende gewetensvragen legde Marlies van Wijhe, CEO van familiebedrijf Koninklijke Van Wijhe Verf en belangenbehartiger FBNed (Familiebedrijven Nederland) afgelopen jaar voor aan Topvrouwen.nl, in een bijzonder boeiend dubbelinterview met John Fentener van Vlissingen, telg uit misschien wel ’s lands bekendste ondernemersgeslacht.

Van Wijhe maakte in dat interview ook duidelijk dat de intrinsieke motivatie om gender diversity te realiseren groot is: “Familiebedrijven emanciperen en hebben een grote sprong voorwaarts gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat zij wat betreft diversity binnen 10 jaar ‘winnen’ van reguliere vennootschappen. Binnen FBNed hebben we een next-generations afdeling: de mannen en vrouwen die zich warmlopen voor opvolging. Van hen is 40 procent vrouw. Het is gewoon niet nodig om ons in een keurslijf te dwingen.”

Genoeg stof om over na te denken dus, en  met het oog op de dwingende maatregelen die in 2020 van kracht zouden kunnen worden, zoekt FBNed actief de samenwerking met Topvrouwen.nl. Voorzitter Marry de Gaay Fortman is hier blij mee: “Topvrouwen.nl kan door deze nieuwe samenwerking actief de dialoog zoeken met familiebedrijven. Wij waarderen dat FBNed zich inzet voor diversiteit en vinden het prettig de achterban van de vereniging ervan te doordringen dat het van groot belang is zelf de regie in handen houden. Wij kunnen de bedrijven bijstaan met informatie en best practices.” 

Vraag voor Marlies van Wijhe: waarom zoek je de samenwerking met Topvrouwen.nl, wat is voor FBNed de toegevoegde waarde? Voorzitter Marlies van Wijhe onderschrijft de reactie van Marry de Gaay Fortman maar voegt toe: “Familiebedrijven zijn gewend de regie over hun toekomst in eigen hand te houden. Als geen ander weten zij zich aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Sterker nog, velen van hen willen zelfs voorop lopen door te blijven innoveren. En daarom is het juist goed dat familiebedrijven hun blik blijven verbreden, ook als het gaat om het aantrekken van nieuwe mensen in directie, de raad van advies of de raad van commissarissen. De samenwerking tussen FBNed en Topvrouwen.nl draagt daar aan bij.”