10 november 2017
Julika gaat vertellend, spelend en zingend op zoek naar de begeesterde, maar ook compexe vrouw achter de wereldberoemde verzameling. Waarom wijdde ze haar leven aan de kunst en wat hoopte ze daarin te vinden? Liefde, troost, erkenning, eeuwigheid? Een compensatie voor de slechte meer informatie
10 november 2017
Op 7 november 2017 boden 7 dames uit de pensioensector een Appèl voor meer diversiteit bij pensioenfondsorganen aan Kick van der Pol, voorzitter Pensioenfederatie. Met dit Appèl aan de pensioenfondsen wordt hernieuwde kracht gezet bij de uitspraak van de monitoringcommissie meer informatie
27 oktober 2017
Feike Sijbesma, CEO van (bio)chemiebedrijf DSM, staat al lange tijd te boek als ‘Mr. Sustainability’. De lof die hij krijgt toegezwaaid gaat vaak over zijn wens waarde te creëren voor alle stakeholders van het concern, zijn inzet om klimaatverandering en honger aan te pakken en meer informatie
26 oktober 2017
Topjurist Jan Loorbach – advocaat en voormalig bestuurder van NautaDutilh, oud-sportbestuurder en tot medio 2013 deken van de Nederlandse Orde van Advocaten – ging als voorzitter van de raad van toezicht van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) heel bewust op zoek naar meer informatie
26 oktober 2017
Een jaar geleden, tijdens het eerste Jaarevent van Stichting Topvrouwen, zei hij tegen het FD ‘moedeloos’ te worden van de trage doorstroom van vrouwen naar de top. Een jaar later is de gemoedstoestand van Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW én een van de meer informatie