De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie voor een bindend vrouwenquotum voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Een historische gebeurtenis. De seinen stonden al op groen, maar nu er een eind komt aan de vrijblijvendheid, staan we aan de vooravond van echte gelijkheid in de top van het bedrijfsleven.

Na 4 jaar ongekende inzet geeft Topvrouwen.nl - voorzitter Marry de Gaay Fortman het stokje door aan Marguerite Soeteman-Reijnen. We kijken dankbaar terug op boeiende jaren, waarin Marry het debat over de trage doorstroom van vrouwen naar de top een positieve wending wist te geven. Een mooi moment om Marry hiervoor te bedanken.

Marry heeft vanaf de start van Topvrouwen.nl in 2016 altijd benadrukt dat hooggekwalificeerde mannen en vrouwen complementair aan elkaar zijn en dat het niet  gaat om te wedijveren om de macht, maar om in verbinding met elkaar tot optimale prestaties te komen. 

In Marry’s ogen is dit volstrekt logisch: in een tijd waarin we al het talent nodig hebben om competitief te blijven, is het onverstandig om de helft van het menselijk kapitaal te negeren. Hiervan raken steeds meer bedrijven doordrongen.

Anno 2019 hebben prominente top-100 bedrijven zoals KLM, Philips, Achmea en een aantal van de grootbanken in Nederland gender diversity in de top-5 van hun strategische agenda opgenomen.

Veel organisaties van naam en faam wilden zich de afgelopen jaren verbinden met Topvrouwen.nl: ze boden aan om events te hosten of riepen de hulp van Topvrouwen.nl in om het belang van gebalanceerde topteams binnen hun organisatie uit te lichten. Menig executive searchbureau committeerde zich aan diversiteit in de boardroom. Topbestuurders en toezichthouders wilden tijdens events en speeddates graag kennismaken met de Topvrouwen uit onze database. Die database is de afgelopen jaren enorm gegroeid: bij het aantreden van Marry ging het om een paar honderd vrouwen, inmiddels zijn het er 2.000. Het aantal benoemingen dat Topvrouwen.nl iedere maand in haar nieuwsbrief publiceert groeit gestaag. Onder het ‘bewind’ van Marry zijn vrouwen steeds weer vanuit hun kracht gepositioneerd en dat heeft een golf van denken en handelen in werking gezet. Niet alleen is het excuus ‘ze zijn er gewoon niet’ echt niet langer bruikbaar, inmiddels is er ook de bereidheid om samen de uitdaging aan te gaan. “Topvrouwen.nl heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het SER-advies over het ingroeiquotum voor het beursgenoteerde bedrijfsleven, en dat is een zeer concreet resultaat”, sprak minister Ingrid van Engelshoven tijdens het Topvrouwen.nl Jaarevent 2019 in de Ridderzaal. 

Namens Topvrouwen.nl en ongetwijfeld vele anderen: dankjewel Marry voor je positiviteit en gedrevenheid, je verbindende kracht en de bereidheid om je netwerk te delen. Met bewondering en respect hebben wij gadegeslagen hoe jij telkens weer de boodschap van Topvrouwen.nl over het voetlicht wist te brengen en hoe jij daarmee Nederland in beweging wist te krijgen. Hierdoor is de stap gezet naar meer gelijkwaardigheid in onze maatschappij. Hiervoor zijn wij je ontzettend dankbaar. We gaan je missen!   

Team Topvrouwen.nl