Tijdens het derde Jaarevent van Stichting Topvrouwen op 10 september heeft Wopke Hoekstra, minister van Financiën, als eerste het manifest #Equality2020 van zijn handtekening voorzien en daarmee zijn steun uitgesproken voor dit initiatief, dat een beweging op gang moet brengen. Met #Equality2020 wil Stichting Topvrouwen samen met vier andere stichtingen, die een krachtige bijdrage leveren aan het debat over gender diversity, een ander licht laten schijnen op de wens voor meer man/vrouwbalans aan de top en de bijbehorende streefcijfers van ten minste 30 procent in de Hollandse boardroom.

Stichting Topvrouwen bundelde de krachten met Stichting Talent naar Top (bekend van het Charter Talent naar de Top), Women Inc. (dat de kansen van vrouwen in Nederland vergroot en inzet op een inclusieve bedrijfscultuur), Equileap (dat data van meer dan 3.000 bedrijven wereldwijd onderzocht en aantoont dat organisaties die het goed doen op het gebied van gendergelijkheid betere financiële resultaten boeken) en Stichting Topvrouw van het Jaar (die jaarlijks topvrouwen en nieuwe aanwas van toptalent in de spotlights zet) om het manifest #Equality2020 te lanceren. Met een druk op de rode knop kreeg minister Wopke Hoekstra, eregast op het Jaarevent van Stichting Topvrouwen, de primeur door als eerste zijn steun en betrokkenheid zwart op wit te zetten. Ook Sieto de Leeuw, voorzitter ABU en lid dagelijks bestuur van werkgeversvereniging VNO-NCW, en topbestuurders Jolanda Lamse en David Knibbe, respectievelijk CFO en COO van PwC en CEO van Nationale-Nederlanden, steunden op het podium publiekelijk het manifest. Uiteindelijk deed het gehele publiek van huidige en potentiële topbestuurders en -toezichthouders hetzelfde. Topvrouwen-voorzitter Marry de Gaay Fortman: “Zij zijn immers de mannen en vrouwen die het belang van gender diversity inzien en die uit hun comfort zone komen. Dat was ook meteen het thema van het Jaarevent: Leaders, come out of your comfort zone and great things will happen !. Daar geloof ik absoluut in.”

Een positievere blik op diversiteit

De Gaay Fortman over het doel van het manifest: “We willen Nederland op kaart zetten als land waar vrouwen gelijkwaardige carrièrekansen krijgen. Nederland heeft een goed ’maatschappelijk kapitaal’ op het gebied van gender, maar zet het vrouwelijk talent niet optimaal in. Diversiteit is een duidelijke business case: het levert veel op en je wilt talentvolle vrouwen niet mislopen. Het manifest heeft de steun van werkgevers en politiek, wat het extra krachtig maakt.” Die kracht is nodig: “Volgend jaar zal het kabinet de balans opmaken. Zijn Nederlandse bedrijven dan nog niet voldoende op stoom met de streefcijfers van minimaal 30 procent vrouwen aan de top, dan dreigen werkgevers de regie kwijt te raken – een door de wet geschreven naleving komt dan in beeld.

De recent verschenen Female Board Index, een jaarlijks terugkerend onderzoek naar diversiteit in de boardroom, laat zien dat het niet erg opschiet met aanwas van vrouwelijk talent in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Daarin in zie je dat er vijf vrouwen benoemd zijn in de raad van bestuur, maar vervolgens zijn er ook weer vijf vrouwen vertrokken. Ook gaf de index aan dat er wel 30 bestuurders benoemd bij de 77 bedrijven die geen vrouwen in raad van bestuur hebben. Dat schiet dus niet op, dat moet en kan beter!  En nog eens omdat diversiteit juist grote kansen biedt: beter aangesloten blijven bij maatschappelijke ontwikkelingen, meer innovatief vermogen, afgewogen beslissingen, een brede blik. Het wordt tijd dat bedrijven diversiteit door die roze bril gaan bekijken. Het werken met genderneutrale profielen biedt hiervoor uitkomst; er zullen dan meer profielen boven komen van geschikte vrouwen. Want die zijn er genoeg! Kijk maar naar de database van onze stichting Topvrouwen.nl, inmiddels zijn hierin meer dan 1.600 profielen opgenomen van board ready topvrouwen. 

De topvrouwen-voorzitter heeft er alle vertrouwen in dat het manifest op een positieve manier aandacht op gendergelijkheid kan vestigen: “Het gaat erom dat meer leiders zich committeren aan het bewerkstelligen van inzien dat ze vrouwelijk toptalent niet willen mislopen, en dat ze het signaal afgeven dat zij zich committeren aan meer diversiteit in de boardroom. Zeker niet alleen omdat dat fair is tegenover een generatie ambitieuze vrouwen, maar bovenal uit gezond eigenbelang. Zo inspireer je elkaar en tillen bedrijven hun prestaties naar een hoger niveau.” Vanaf vandaag kan iedereen het manifest online steunen via equalitiy2020.nl. Wij roepen iedereen op dat te doen: hoort zegt het voort.

Lees hier de speech vam Marry de Gaay Fortman tijdens het Jaarevent van Topvrouwen.nl op 10 september 2018 in het Rijksmuseum