Bij United World Colleges geloven ze dat hoe diverser hun klassen zijn hoe krachtiger hun bijdrage is aan een vreedzame en duurzame toekomst. Iedereen verdient kwalitatief onderwijs ongeacht geslacht, nationaliteit, ras, seksuele geaardheid of religie. Toch is er wat dat betreft jonge vrouwen nog een lange weg te gaan.

Vooral meisjes uit het Midden-Oosten en Afrika hebben onvoldoende toegang tot secundair onderwijs, al dan kwalitatief. Onderwijs is voor hen geen vanzelfsprekendheid, laat staan gelijke kansen. Het UWC in Maastricht wil zich de komende jaren vooral gaan inzetten voor deze groep meisjes om hun positie te verbeteren.

Vrouwen die naar school zijn gegaan, kunnen zichzelf en hun kinderen beter beschermen tegen ondervoeding, dodelijke ziekten, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Onderwijs werpt een dam op tegen kindhuwelijken en blijkt een sociaal vaccin tegen HIV en malaria. Onderzoek in het kader van de Sustainable Development Goals toont aan dat geschoolde meisjes op een latere leeftijd kinderen krijgen, ze minder snel sterven tijdens de zwangerschap of de bevalling. Ook is de levensverwachting van hun kinderen hoger en doen deze het beter op school en in het leven.

 De pandemie heeft deze situatie voor meisjes eerder verslechterd dan verbeterd. Het is belangrijk dat er in de nasleep van COVID-19 geen diepere kloven worden geslagen en dat we ons sterk maken voor hen die het hardst getroffen zijn. UWC kan hier een betekenisvolle rol in spelen. Het is daarom de ambitie van UWC Maastricht jaarlijks 5-10 meisjes te empoweren uit Noord Afrika en het Midden-Oosten.

Om deze meisjes economische en politieke participatie, ondernemerschap en  keuzevrijheid te bieden, zijn wij op zoek naar krachtige vrouwen die zich door middel van steun, netwerk en ambassadeurschap samen met UWC sterk willen maken voor hen. Voelt u zich verbonden met dit thema en wilt u ontdekken welke rol u hier in zou kunnen vervullen? Wij vertellen u graag meer: advancement@uwcmaastricht.nl

Brochure: PDF