In de Volkskrant reactie Marry de Gaay Fortman, vz Topvrouwen.nl op positieve trendbreuk Female Board Index:

Volgens Marry de Gaay Fortman, de voorzitter van Topvrouwen.nl , is het 'echt heel goed nieuws' dat er in de Dutch Female Board Index een trendbreuk is te zien. Na drie jaar daling zijn er nu ook meer vrouwen in de raad van bestuur benoemd. Het aandeel vrouwelijke commissarissen steeg gestaag verder, tot ruim een kwart.

Maar De Gaay Fortman wijst erop dat de Female Board Index alleen over de 88 beursgenoteerde bedrijven gaat, waar de 30 procent nog steeds niet is bereikt. Het wettelijk streefcijfer geldt voor zo'n vijfduizend Nederlandse bedrijven en organisaties.

'Daarom zeg ik: juist nu doorpakken'', zegt de voorzitter van Topvrouwen.nl. 'Het wettelijk streefcijfer kan gewoon blijven bestaan. Stel verplicht dat er een vrouw moet worden benoemd, zolang die 30 procent vrouwelijke commissarissen en vrouwelijke bestuurders niet zijn bereikt. Daarna mogen bedrijven en organisaties het weer zelf weten. Dus als er geen vrouw gevonden kan worden, blijft de vacature openstaan. Dat zie ik niet als vrouwenquotum. Dat is het naleven van de wettelijke verplichting.'

Lees verder op volkskrant.nl