Fauzia Mahomed Radja is onze nieuwe columnist

This is a man’s world, this is a man’s world, but it wouldn’t be nothing, nothing without a woman or a girl…Met deze beroemde regels in het hoofd kondig ik graag aan dat ik met ingang van volgend jaar zal schrijven over een nieuwe, diverse generatie toezichthouders, diversiteit in het bedrijfsleven en toekomstbestendige organisaties met een gebalanceerd personeelsbestand. 

Zelf ben ik nu, als 36-jarige, negen jaar directeur bij FM Consultancy. De keuze voor het zelfstandig ondernemerschap maakte ik omdat ik merkte dat ik in eerdere functies niet mijn volle potentieel kon benutten. Met mijn adviesbureau ondersteun ik starters en het midden- en kleinbedrijf (mkb) op het gebied van strategische bedrijfsvraagstukken. Het bepalen van de strategische koers van organisaties in combinatie met toekomstbestendig ondernemerschap is de laatste jaren de rode draad geweest in mijn carrière. Dat is niet voor niets: de wereld verandert in rap tempo. Bedrijven moeten hun strategische koers hierop aanpassen. Doen ze dat niet, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Het verleden heeft aangetoond dat zelfs prestigieuze bedrijven die niet aangehaakt blijven bij de veranderende maatschappij, het risico lopen dat zij niet langer speler in hun eigen branche kunnen zijn. Samen met mijn team ben ik dagelijks bezig met deze belangrijke thema’s en creëer ik content om ook anderen te prikkelen hierover na te denken. Dat doe ik bijvoorbeeld als vaste columnist voor Managementboek en Bol.com, waar ik reviews over nieuwe managementboeken schrijf. 

Een aantal jaar geleden heb ik uitgesproken actief aan de slag te willen met functies binnen raden van bestuur en raden van toezicht. Mijn drijfveer is de eenzijdige samenstelling van de meeste van deze besturen en raden: homogene topteams staan toekomstbestendigheid in de weg. Ik geloof in een evenwichtige representatieve samenstelling van iedere organisatie en dat geldt natuurlijk ook voor de top. Want hoe kun je deskundig, divers en onafhankelijkzijn als je profiel eenzijdig is? Inmiddels ben ik bestuurder bij VNO-NCW West VrouwenNetwerk, heb ik zitting in de raad van toezicht van het Onderwijsmuseum en ben ik voorzitter bij New European Cultural Collaborations. Zo merk ik eens te meer hoe actueel bovenstaande thema’s zijn, waarbij ik diversiteit breder trek dan alleen genderdiversiteit. Het is tijd om vrouwen en mannen met een andere culturele achtergrond en visie aan boord te halen en daarbij oog te houden voor balans tussen competenties en persoonlijkheidskenmerken. We kunnen in deze tijd niet meer onze ogen sluiten wat er nodig is om maatschappelijke en commerciële doelstellingen goed en integer te kunnen behalen. Het lijken open deuren, maar het besef van het belang hiervan is nog te weinig doorgedrongen bij bedrijven en organisaties. Diversiteit in brede zin handelt niet alleen om fairness, maar ook om de bottom line. Ook voor de bedrijfseconomische voordelen die diversiteit met zich meebrengt, is nog te weinig oog. Best vreemd als je bedenkt dat verschillende bedrijven al hebben laten zien dat een actief diversiteitsbeleid heeft geleid tot meer voordelen ten opzichte van de concurrenten en betere bedrijfsresultaten.

Ik ben ontzettend gepassioneerd om op de langere termijn het verschil te maken, om een andere visie in te brengen en vooral ook jong, ambitieus talent te inspireren met hun eigen carrièrepad aan de slag te gaan. We hebben veel kansen om de beste versie van onszelf te worden en ik wil daarin een rolmodel zijn. Daarbij benader ik vraagstukken primair vanuit kansen: ik hoor vaak argumenten waarom iets niet zou lukken, maar ik kijk liever naar de potentie die er is om wel te slagen. Dat is een andere mindset, maar wel een die op de lange termijn effect heeft. En die lange termijn, daar draait het uiteindelijk allemaal om als je het hebt over toekomstbestendigheid.

Meer lezen van Fauzia Mahomed Radja? Houd vanaf volgend jaar de nieuwsbrief van Topvrouwen.nl in de gaten!