Voor ervaren toezichthouders en bestuurders die de dynamiek in hun Raad willen doorgronden en beïnvloeden.

Goed bestuur en effectief toezicht hangen sterk samen met de dynamiek en de cultuur in de bestuurskamer. Niet voor niets is er veel aandacht voor deze meer psychologische aspecten van toezicht in Raden van Bestuur, Toezicht en Commissarissen. Wilt u deze dynamiek leren herkennen, begrijpen en optimaliseren? Wilt u bovendien ontdekken wat uw eigen rol hierin is?

University of Groningen Business School presenteert met trots het nieuwe Governance Programma Boardroom Dynamics, in samenwerking met Beljon Westerterp. Kerndocent is Floor Rink, hoogleraar Organisatiegedrag in Groningen. Samen met experts uit wetenschap, CEO’s en toezichthouders is een programma samengesteld dat actuele uitdagingen waar organisaties mee geconfronteerd worden, koppelt aan bestuurlijke verantwoordelijkheid en de dynamiek die dat met zich meebrengt.

Topvrouwen uit de database van Topvrouwen.nl ontvangen € 250,00 korting op deelname aan deze boardroom dynamics. Bij inschrijving op de website van RuG dit graag vermelden bij de vraag: Hoe bent u bij deze opleiding gekomen?

Voor meer informatie lees verder.