Marry de Gaay Fortman (52) is advocaat-partner bij Houthoff en sinds drie jaar ook lid van de raad van advies van het gerenommeerde advocatenkantoor. Daarnaast is ze commissaris bij KLM en DNB, voorzitter van de Stichting Topvrouwen en schreef zij onlangs het managementboek ‘Verdrink geen dooie eend’.

Kortom, Marry De Gaay Fortman is een echte powervrouw. Een geuzentitel die zij verworven heeft met hard werken en durf: “Als je ambitie hebt, moet je die ook durven uitspreken.”

Als voorzitter van de Stichting Topvrouwen wil je meer vrouwen aan de top krijgen van het Nederlandse bedrijfsleven. Een database vol hooggekwalificeerde, talentvolle en ambitieuze boardready vrouwen moet hiertoe de nodige impuls geven. Hoe zorgen we dat meer vrouwen überhaupt dit punt bereiken?

“Een goede en terechte vraag. Zeker in Nederland valt nog een aardige slag te maken.Uit onderzoek van de University of Illinois en Princeton University blijkt dat meisjes rond hun 6e jaar hun ambitie verliezen. Tot die tijd zijn ze ervan overtuigd dat ze kunnen worden wat ze willen. Daarna passen zij hun denkbeelden aan en schikken zich naar hun omgeving. En dat zijn in Nederland toch vooral fulltime werkende mannen en parttime werkende vrouwen. Een beeld dat diepgeworteld zit in onze samenleving en waar we alleen vanaf komen door het te benoemen.”

"Maak zichtbaar wie je bent en wat je doet."

En door betere randvoorwaarden te scheppen?
“Absoluut. Ik denk dat de kinderopvang een mooi breekijzer is om de cultuur in Nederland te veranderen. Want als we de economische en financiële positie van vrouwen echt willen verbeteren, zullen we de kinderopvang ook onder handen moeten nemen. Dat kost geld, maar dat is een keuze die we als samenleving met elkaar moeten maken. Al is er al een kleine verschuiving waar te nemen met het voornemen het (doorbetaald) vaderschapsverlof uit te breiden. In plaats van twee dagen hebben vaders nu recht op een hele week met de mogelijkheid tot nog eens vijf weken extra geboorteverlof. Door het voor de vader mogelijk te maken om ook vrij te nemen, kunnen de taken rond zorg en werk van begin af aan eerlijker worden verdeeld. Daardoor kunnen beide ouders ook makkelijker aan het werk blijven.”

"Het mooie van de uitzendbranche is dat vrouwen er goed vertegenwoordigd zijn. Zij kunnen elkaar versterken."

In je boek leg je de nadruk op betrokkenheid, waarom is dit zo belangrijk?
“Betrokkenheid is zo belangrijk omdat het zorgt voor draagvlak. Als je betrokken bent, voel je je (mede)verantwoordelijk en néém je ook eerder verantwoordelijkheid. In mijn boek koppel ik een goede bedrijfscultuur aan het belang van effectieve communicatie. Te vaak nog zie ik ego’s de overhand nemen in het bedrijfsleven. Dit leidt niet alleen af van de inhoud, maar je bereikt er ook minder mee. Juist door toenadering te zoeken, oog te hebben voor elkaars belangen, het belang van de onderneming en verbinding te maken, kom je verder.”

Klopt het dat mannen en vrouwen op verschillende manieren verbinding maken?
“Ja, je ziet dat vrouwen vooral tijdens het werk op zoek gaan naar verbinding, terwijl mannen ook na het werk nog investeren in hun netwerk. Als je als vrouw hogerop wilt komen in een wereld die gedomineerd wordt door mannen, is het goed om je dit te realiseren als je aan je zichtbaarheid wilt werken. Op het juiste moment zichtbaar maken wie je bent en wat je doet, is minstens zo belangrijk als wat je kunt.”

Nu ben jij van nature assertief en ambitieus, zijn Nederlandse vrouwen te bescheiden?
“Ja, dat denk ik wel. Bij het betreden van de arbeidsmarkt zijn de carrièrekansen van Nederlandse mannen en vrouwen nog gelijk. Binnen een paar jaar dalen de kansen van de vrouw echter drastisch: van 50 procent op instapniveau naar 9 procent op executive niveau! Dat heeft meerdere oorzaken, zoals de sectoren waarin vrouwen werkzaam zijn en de keuze voor een parttime baan, maar het komt ook zeker doordat zij hun ambitie niet duidelijk (durven) uitspreken.”

Zou de uitzendbranche hier een rol in kunnen spelen?
“Absoluut. Ik denk dat de uitzendbranche een zeer waardevolle rol kan vervullen. Alleen al door de dames bij hun inschrijving te vragen naar hun ambitie: waar wil je over vijf jaar staan? En kijk niet alleen naar de actuele werkvraag, maar bemiddel ook eens naar andere posities waarvoor zij de juiste competenties hebben. Het mooie van de uitzendbranche is dat vrouwen er goed vertegenwoordigd zijn. Zij kunnen elkaar versterken, elkaar helpen groeien. Dat is de winst van deze tijd.”

Marry de Gaay Fortman is advocaat-partner corporate governance en publiek-private vraagstukken bij advocatenkantoor Houthoff, commissaris bij KLM en De Nederlandsche Bank en voorzitter van de Stichting Topvrouwen. Begin dit jaar verscheen haar boek ‘Verdrink geen dooie eend’.

P.zine

Het bovenstaande artikel komt uit P.zine, de derde editie van 2018. Klik hier om meer artikelen uit deze editie online te lezen. P.zine is een magazine voor de flexbranche, van Pay for People, dat sinds oktober 2013 elk kwartaal gratis wordt verspreid. Het magazine brengt op een toegankelijke manier marktontwikkelingen, kansen en bedreigingen onder de aandacht. Daarnaast voorziet het de lezer van achtergrondinformatie, opinies, tips & trucs.

Interesse?

P.zine wordt ieder kwartaal gratis per mail verzonden aan klanten en relaties van Pay for People. Heeft u interesse om P.zine gratis te ontvangen? Schrijf u hier in.