‘De database staat voor mij voor betrokkenheid en het belang van vrouwen in de top. En vooral om het activeren: dat mensen ook echt gebruik gaan maken van de database.’

De rol van kwartiermaker voor topvrouwen.nl past Leo Houwen als een handschoen. Om meer vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen te lanceren, wil hij aanjagen, verbinden én overtuigen. ‘Ik heb in mijn carrière met zoveel talentvolle vrouwen gewerkt; zij vormen voor mij al jaren het levende bewijs dat organisaties zichzelf te kort doen zonder vrouwen in de top.’

‘Over twintig jaar is het gebrek aan vrouwen aan de top opgelost, daar ben ik van overtuigd. Voor mensen die nu net volwassenheid bereiken, is inclusiviteit de normaalste zaak van de wereld. Zij gaan ontspannen om met genderverschillen. Daarnaast ontstaan er geheel nieuwe businessmodellen die draaien om ‘delen en verbinden’, vrouwen zijn daar goed in. Maar de generaties daarvoor willen we niet verloren laten gaan. Veranderingen moeten daarom nu in veel sneller tempo plaatsvinden. Niet alleen voor de vrouwen zelf, maar ook voor bedrijven en organisaties: zij doen zichzelf tekort door geen vrouwen op te nemen in de top.’

Leo Houwen heeft met zijn jarenlange arbeidsmarktachtergrond – bij USG in de rol van onder andere corporate vicepresident en als bestuurslid van de ABU – met veel talentvolle, ambitieuze vrouwen op directiefuncties gewerkt. ‘Die vrouwen vormen bewijs dat zij van grote waarde zijn als zij doorstromen naar directiefuncties, raden van bestuur of raden van commissarissen. Mannen en vrouwen zijn complementair aan elkaar. Waar mannen vaak gas geven, zijn vrouwen beschouwender en nemen minder risico. De andere blik van vrouwen biedt meerwaarde bij élke beslissing. Die mix van competenties maakt bedrijven en organisaties toekomstvast.’

Het werk als kwartiermaker vindt wat mij betreft wat meer plaats achter de schermen. ‘Het gaat om aanjagen en verbinden. Heel concreet? Ik ontmoet bestuurders en commissarissen en link ze bijvoorbeeld aan iemand van een ambassadeursbedrijf met een gemengde top. Het gaat om kennis delen, elkaar inspireren. Bedrijven staan ervoor open – dat merken we bijvoorbeeld aan onze rondetafelbijeenkomsten die goed bezocht worden. We hebben het momentum mee: er is veel aandacht voor het tekort aan vrouwen in de top. Verandering aanjagen is werk in uitvoering waar we ons de komende jaren hard voor in gaan zetten. We verzamelen ervaringen, zodat we bedrijven concreet kunnen adviseren bij het wegnemen van drempels. Zo hoeven bedrijven niet opnieuw het wiel uit te vinden. Ook onze volledig gemoderniseerde database op topvrouwen.nl helpt daarbij. Die is zeer toegankelijk voor bedrijven en executive searchbureaus die op zoek zijn naar topvrouwen. 

Terug