Annemarie Jorritsma en Leo Houwen zijn door initiators Jet Bussemaker (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Hans de Boer (voorzitter van VNO-NCW) gevraagd als kwartiermakers voor het programma Vrouwen naar de Top. Zij maken de top van bedrijven en organisaties attent op de database, om zo voorwaarden te scheppen meer vrouwen sneller de top te laten bereiken. 

Wist u dat ons bestuur en kwartiermakers beschikbaar zijn voor lezingen, rondetafelbijeenkomsten, congressen en andere evenementen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Caroline Holtgrefe, directeur Topvrouwen.nl.

  • 'Het kan niet zo zijn dat je anno nu een top met alleen maar mannen hebt. Als ik zie hoe langzaam het nu gaat met de topvrouwen, begin ik wel naar een quotum te neigen.'
  • ‘De database staat voor mij voor betrokkenheid en het belang van vrouwen in de top. En vooral om het activeren: dat mensen ook echt gebruik gaan maken van de database.’