De weerslag van 4 jaar ijveren voor een betere doorstroom van vrouwen naar de topgremia van het bedrijfsleven is vastgelegd in het boek Gamechanger 4 jaar Topvrouwen.nl 2016-2019, waarin topbestuurders en -commissarissen vertellen over de impact van Topvrouwen.nl. Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door minister Van Engelshoven tijdens het jaarevent van Topvrouwen.nl in de Ridderzaal.

U kunt het boek hier downloaden