'Allereerst juich ik toe dat het streven van 30 procent vrouwen in de raden van commissarissen minder vrijblijvend wordt opgepakt. Maar bij de 5.000 bedrijven die onder het streefcijfer vallen valt nog een wereld te winnen. Waarom ook niet daar een ingroeiquotum invoeren tot het moment dat de kritische massa van 30 procent is bereikt?

Voor de raden van bestuur komt er geen (ingroei)quotum, wel een inspanningsverplichting. Je kunt je afvragen of dit geen oude wijn in nieuwe zakken is. Veel ondernemingen hebben het wettelijk streefcijfer niet omarmd. Zal dit bij een inspanningsverplichting anders worden? Ambitieuze en getalenteerde vrouwen stromen slechts mondjesmaat door naar de top. Waarom blijven we het slakkentempo nog accepteren?

Daarbij komt nadrukkelijk nog bij dat diversiteit in de top van het bedrijfsleven alleen een succes kan worden in combinatie met een inclusieve cultuur. Overal waar klakkeloos vrouwen worden neergezet om te voldoen aan een streefcijfer of ingroeiquotum, blijft sprake van onbegrip en worden vrouwen gezien als minder competent. Daar moeten we voor waken.'

Lees het artikel op volkskrant.nl