Ambitieuze vrouwen die carrièrestappen willen zetten, of ‘vers’ zijn toegetreden tot de raad van bestuur of raad van commissarissen, doen er goed aan een afweging te maken: vertrouw je op de skills die je al in huis hebt, ga je terug naar de ‘schoolbanken’ om meer kennis op te doen, of kies je een andere manier om een stap te zetten in je loopbaan? Nederland kent meerdere opleiders die zich richten op de ontwikkeling van topvrouwen. Wat is de meerwaarde van de programma’s die zij aanbieden? Deze maand: Mijntje Lückerath-Rovers en Margot Schumacher van het Commissarissen en Toezichthouders Programma van TIAS School for Business and Society.

Mijntje Lückerath-Rovers en Margot Schumacher zijn de Academic Directors van het Commissarissen en Toezichthouders Programma bij TIAS School for Business and Society. Lückerath-Rovers is hoogleraar corporate governance en publiceert sinds 2008 de toonaangevende jaarlijkse Nederlandse Female Board Index: een overzicht van vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Schumacher is adjunct professor leiderschapsontwikkeling en een zeer ervaren executive coach, en daarnaast verbonden aan Insead en het Manfred Kets de Vries Instituut.

Samen maken zij zich hard voor een programma dat zich richt op ‘new school commissarissen’: commissarissen die op een effectieve manier impact willen maken in de boardroom. Verschillende vormen van diversiteit (leeftijd, achtergrond, geslacht, expertise en ervaringen) spelen een belangrijke rol om onbewuste patronen in ons gedrag te doorbreken.

Biedt u een speciaal programma voor vrouwen die naar de top willen, of die onlangs zijn toegetreden tot de rvb of rvc? Zijn er aandachtspunten binnen uw opleiding die juist voor vrouwen belangrijk zijn en hen aanspreken?

“Het Commissarissen en Toezichthouders Programma is niet specifiek gericht op vrouwen, maar zoals mede uit onderzoek van TIAS blijkt, is het nog slecht gesteld met het aantal vrouwen in de raden van commissarissen en raden van toezicht in Nederland. TIAS maakt zich zowel hard voor een toename van het aantal vrouwen in de boardroom – kwantiteit –  als voor de kwaliteit van vrouwen en mannen in de boardroom. Bij het toelaten van deelnemers voor dit programma kijken wij goed naar de ervaring van de deelnemers en streven wij naar een goede verdeling tussen man en vrouw. Daarnaast besteden wij in het programma zelf aandacht aan diversiteit in de boardroom.”

De leergang is gericht op het vergroten en verbreden van kennis en vaardigheden op thema’s als governance, integriteit, leiderschap, dynamiek in de boardroom en personal branding. Wat leren deelnemers concreet?

“Het Commissarissen en Toezichthouders Programma biedt theoretische kaders en tegelijkertijd een peer-learning-omgeving waar je door middel van discussies en opdrachten je visie aanscherpt. Daarnaast word je geïnspireerd door vooraanstaande hoogleraren en bijzondere gastsprekers op het gebied van governance en leiderschap. In het programma combineren de meeste sprekers de theorie met eigen ervaringen uit de praktijk. Zo combineert bijvoorbeeld Mijntje Lückerath-Rovers haar hoogleraarschap met commissariaten bij o.a. Achmea, NRC en Diergaarde Blijdorp, Margot Schumacher ziet als executive coach de vele dilemma’s waar bestuurders mee te maken hebben en is zelf ook toezichthouder, hoogleraar Erik van de Loo is een ervaren adviseur in de boardroom en elke masterclass is er een dinner speech van een ervaren bestuurder of commissaris. Het reflecteren op de praktijk van je eigen organisatie én op jezelf loopt als een rode draad door het programma. De intervisiesessies worden zeer hoog gewaardeerd en geven de mogelijkheid om ook diepgaander op persoonlijke dilemma’s in te gaan.”

In hoeverre draagt de opleiding bij aan succes binnen de boardroom?

“Dit programma gaat in op de combinatie tussen hard controls en soft controls in de boardroom. Effectief gedrag in de bestuurskamers wordt eigenlijk vormgegeven door zowel de hard controls als de soft controls. De hard controls richten zich op wetgeving en regels. Bij soft controls gaat het veel meer over de dynamiek in de bestuurskamer, waarbij die dynamiek het kernthema is van de leergang. Door die combinatie kunnen onze deelnemers hun impact in de boardroom werkelijk vergroten. Aan het eind van het programma heb je een duidelijk beeld van de maatschappelijke omgeving van jouw organisatie en hoe je de bedrijfsstrategie hierop kunt afstemmen. Je hebt meer kennis in huis om prioriteiten te stellen in het toezicht op strategie, innovatie, financiën, risicomanagement en leiderschap. Tot slot herken je de groepsdynamiek in de boardroom en weet je hoe je hier effectief in acteert.”

Is netwerken ook een doel binnen de opleiding?

“Door de opzet van het programma, het delen van dilemma’s, de intervisiesessies in kleinere groepen en de dinner speeches, ontstaat er al snel een hechte groep deelnemers die elkaar op informele wijze blijft zien. Intervisiegroepen gaan vaak nog door nadat de leergang al lang is afgelopen. Daarnaast organiseren we 1 keer in de 1,5 jaar een grotere, inhoudelijke, bijeenkomst voor alle oude groepen samen.”

Hoe onderscheidt deze leergang zich ten opzichte van leergangen van andere aanbieders?

“Een kracht van dit programma, en ook de kracht van TIAS, is het hebben van impact. Dat betekent dat er vanuit de theorie steeds meer verbinding wordt gelegd met wat er in de praktijk gebeurt. Dat doen we onder andere door de casuïstiek van de deelnemers, vraagstukken en dilemma’s te gebruiken in het programma en daarop in te gaan en erop te reflecteren.

Deelnemers komen zowel uit publieke en non-profit organisaties – denk aan zorginstellingen, onderwijsinstellingen en voormalige nutsbedrijven – maar ook uit het private bedrijfsleven: industrie, zakelijke dienstverlening, verzekeraars, banken. Erg breed, vanuit veel verschillende sectoren in de samenleving waar governance aan de orde is.”

Hoe ziet de opleiding eruit (aaneengesloten dagen of anders?), kun je op elk moment opstappen, wat zijn de kosten, hoe geef je je op?

“Er zijn meerdere startmomenten per jaar. De eerstvolgende datum is 20 mei 2019. Het programma bestaat uit 4 masterclasses van 2 dagen plus 3 dagdelen intervisie. De kosten zijn € 9.750,-, fiscaal aftrekbaar. Voor vragen over het programma en om je aan te melden kun je contact opnemen met Esther van Zijp.”

Esther van Zijp
Programma-adviseur
+31 13 466 86 41
e.vanzijp@tias.edu