De weerslag van 4 jaar ijveren voor een betere doorstroom van vrouwen naar de topgremia van het bedrijfsleven is vastgelegd in het boek Gamechanger 4 jaar Topvrouwen.nl 2016-2019, waarin topbestuurders en -commissarissen vertellen over de impact van Topvrouwen.nl. Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door minister Van Engelshoven tijdens het jaarevent van Topvrouwen.nl in de Ridderzaal.

De minister noemde het boek een belangrijk document dat niet alleen belicht wat er in 4 jaar Topvrouwen.nl is bereikt, maar ook alles wat daaraan voorafging in de schijnwerpers zet. “Topvrouwen.nl – met als boegbeelden Marry de Gaay Fortman en directeur Caroline Holtgrefe – zijn de aanjagers geweest in de discussie over het tekort aan vrouwen in de boardroom. Niemand kan meer om dat thema heen. Jullie hebben een eind gemaakt aan het excuus dat ‘er gewoon niet genoeg vrouwen te vinden zijn’.” Die smoes was tot voor kort nog salonfähig, maar wie deze dooddoener tegenwoordig nog in de mond durft te nemen wordt volgens Van Engelshoven inmiddels uitgelachen. “De discussie heeft zich de goede kant op ontwikkeld. Wat eerder een achterhoedegevecht was, wordt nu een serieuze optie. Het werk van Topvrouwen.nl heeft bijgedragen aan het advies voor een quotum. Dat is een zeer concreet resultaat.”

Door het downloaden van het boek Gamechanger: 4 jaar Topvrouwen.nl  2016 – 2019 gaat u akkoord met het ontvangen van informatie en nieuwsbrieven waarmee u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen rondom Topvrouwen.nl.

 
1 Start 2 Complete