“Een goede balans tussen mannen en vrouwen aan de top en op andere plaatsen in een organisatie is heel belangrijk voor het goed functioneren daarvan. Zeker bij ProRail, dat een technische organisatie is, is de vrouwelijke inbreng cruciaal.”

Prorail

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Als onafhankelijke partij verdeelt Prorail de ruimte op het spoor, regelt het treinverkeer, bouwt en beheert stations en legt nieuwe sporen aan. Ook onderhoudt men bestaande sporen, wissels, seinen en overwegen.

  • Sector vervoer en opslag
  • 3958 medewerkers
  • 3 mannen in de rvb, directie van 2 vrouwen en 8 mannen
  • Rvc: 2 vrouwen en 4 mannen

Aanpak

In 2010 heeft ProRail het charter Talent naar de Top getekend en vanaf dat moment is de organisatie nog serieuzer aan de slag gegaan met de doorstroom van vrouwen naar de top. Er is toen een strategie ingezet gericht op verschillende doelgroepen: vrouwen, allochtonen en jongeren. Volgens Yvonne van Duuren, manager Organisatie en Ontwikkeling, is m/v-diversiteit ook een aandachtspunt bij de top, de rvb en rvc. Binnen de rvc zijn er twee vrouwen en wordt het streefcijfer van 30% gehaald. De ambitie is om binnen de rest van de organisatie aan de wettelijke streefnorm te voldoen. “We hebben enkele jaren een vrouw als president-directeur gehad en zij vervulde een ambassadeursrol hierin. We zijn er stevig mee aan het werk gegaan.” Bij invulling van vacatures, met name aan de top, wordt goed gekeken naar een evenwichtige verdeling van competenties, die uitvloeit in een balans tussen mannen en vrouwen.

“Het is belangrijk dat een vrouw zichzelf kan blijven, ze hoeft geen mannelijke kenmerken over te nemen. Het gaat om het benutten van kwaliteiten en omarmen van verschillen. Dat blijft het uitgangspunt en daarom zoek je ook naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in teams.” 
Yvonne van Duuren, manager Organisatie en Ontwikkeling (HRM).

Gespreide opdracht aan meerdere headhunters

Voor het nieuwe Executive Committee (ExCo) is geworven via executive searchbureaus. ProRail doet dat met behulp van een gespreide opdracht bij meerdere bureaus. “De concurrentie houdt ze scherp. Eén van die bureaus is gespecialiseerd in W&S van vrouwen.” Volgens Yvonne van Duuren wordt in de profielen van de topfuncties in rvb en ExCo rekening gehouden met m/v-diversiteit door specifieke competenties op te nemen in het profiel zoals ‘verbindend leiderschap’, ‘samenspel’, ‘inspireren’, ‘coachen’. Er werden lijsten aangeleverd waarop ook veel vrouwelijke kandidaten stonden. Toch bleek het lastig geschikte vrouwelijke kandidaten te vinden. De zoektocht resulteerde uiteindelijk in twee vrouwelijke leden van het negenkoppige ExCo en er is nog 1 vacature die kan leiden tot de benoeming van een vrouw.

Tips

  1. Besteed aandacht aan de briefing van de wervingsbureaus, het helpt als je hen aanstuurt op de wens die je hebt over de m/v-verdeling en zeker ook in relatie tot de gewenste competenties.
  2. Sponsoring is belangrijk. De president directeur of rvc-lid, maar ook een HR sponsor is cruciaal. Het gaat erom dat de kracht en de effectiviteit van diverse teams benadrukt wordt en dat de meerwaarde wordt uitgedragen, door de Executive Committee, maar zeker ook door HR.
  3. Zorg voor bewustwording bij leidinggevenden dat het omarmen van verschillen toegevoegde waarde gaat opleveren voor de prestaties van je bedrijf en voor het benutten van de kwaliteiten van mensen. Dat op haar beurt leidt weer tot meer betrokkenheid en bevlogenheid bij je medewerkers.

“Natuurlijk is het belangrijk wat er in andere landen gebeurt, of er quota zijn, hoe Duitsland het aanpakt. Dat helpt. Het geeft ons een impuls om er intern nog meer aandacht aan te geven. Het leeft en daar kan je gebruik van maken. ”
Ivona Snijders, Organisatieadviseur (HRM).

Contact

Ivona Snijders
Organisatieadviseur ProRail
telefoon: 06 115 181 55
mail: ivona.snijders@prorail.nl

Show in Slider: 
no
Terug