“Werven in het old boys network draagt niet per definitie bij aan diversiteit. We moeten creatief zijn en ook via andere, nieuwe kanalen op zoek gaan naar (vrouwelijk) talent.”

Mazars Accountants en Belastingadviseurs

Mazars Nederland is een middenkantoor gespecialiseerd in accountancy, belastingadvies en consultancy voor (internationale) ondernemingen, organisaties in de publieke sector, MKB ondernemers en vermogende particulieren. Mazars Nederland is onderdeel van de Mazars Groep, die actief is met 17.000 professionals in 77 landen. Deze groep kenmerkt zich door een geïntegreerd karakter en een goede internationale samenwerking.

  • sector financiële dienstverlening
  • 600 medewerkers
  • geen vrouwen in de rvb
  • rvc: 1 vrouw en 2 mannen

Wat levert het op

Mazars heeft een evenwichtige m/v-verdeling in de rvc en heeft de ambitie om ook een optimale balans tussen mannen en vrouwen in het partnerteam en in de rvb te realiseren. Mazars kent een partnerstructuur met 2 vrouwelijke en 46 mannelijke partners. De doorstroom en ontwikkeling van vrouwen naar de top heeft de aandacht, al verloopt dit nog langzaam. Dat is mede de reden dat vrouwen in de rvb op dit moment nog ontbreken. Omdat bij Mazars diversiteit belangrijk wordt gevonden, is dit onderwerp geborgd in de portefeuille van de voorzitter van de rvb en ook binnen de wereldwijde Mazars Groep in de vorm van een diversity committee. Volgens Ton Tuinier, voorzitter van de rvb: “We besteden ruime aandacht aan het diversiteitsbeleid, we zijn onderweg en het blijft een uitdaging.” Geen van de 2 vrouwelijke partners kon om uiteenlopende redenen zitting nemen in de rvb. Dus op dat terrein hebben we zeker nog geen voorbeeldfunctie. Bij onze rvc ligt dit in ieder geval anders.”

Aanpak

Gerichte opdracht vanuit rvc profielschets: minimaal 1 vrouw
De huidige rvc-samenstelling is het gevolg van beleid. Bij de laatste benoemingsronde van de voorzitter en de 2 leden heeft een executive searchbureau de opdracht gekregen om vanuit de profielschets te komen met een voordracht van kandidaten. “Op voorhand hebben we afgesproken dat dit minimaal één vrouw moest zijn. En dat was ook echt een harde eis. Het hadden ook twee vrouwen en één man mogen zijn”, aldus Ton Tuinier.

Zet rolmodellen in voor interne doorgroei
Mazars heeft de aanbeveling voor een evenwichtige m/v-verdeling in de rvc, zoals verwoord in de publicatie In het publiek belang van de NBA overgenomen. Dit was mede de aanleiding voor een discussie hierover in de rvb en binnen het partnerteam, de opname van de m/v-verdeling eis in de profielschets en vervolgens de opdracht aan de executive searcher. Volgens Ton Tuinier zijn de nieuwe rvc benoemingen nog relatief recent. “We vertrouwen er echter op dat de vrouwelijke commissaris als rolmodel zichtbaar wordt in het talentprogramma van onze organisatie”. Ton Tuinier hoopt op deze wijze ook (toekomstige) vrouwelijke partners in toenemende mate te kunnen enthousiasmeren voor een rol in de rvb.

Externe en interne werving
Ton Tuinier beschrijft dat met de partners het principiële debat is gevoerd over het werven van externe bestuurders voor de rvb: “Dan heb je ook een grotere vijver om uit te vissen. Vooralsnog is besloten dat alleen partners zich kunnen kwalificeren voor een rol in de rvb”.

Genen en cultuurverandering
Diversiteit is volgens Ton Tuinier een proces dat vanuit de genen moet komen en niet van buiten. “Je moet samen aan een cultuurverandering werken, dit betekent samen patronen doorbreken en voorwaarden scheppen. En dat kost tijd.” Het aantrekken en behouden van (vrouwelijke) toptalenten en hen kansen bieden vinden wij belangrijk en dit is tevens noodzakelijk om onze doelstellingen en strategie in algemene zin te realiseren.”

Tips

  1. Zoek expliciet naar vrouwen buiten de bestaande en traditionele netwerken (denk bijvoorbeeld aan politiek en Not-for-Profit organisaties). 
  2. Neem diversiteit op in je strategie, maak het concreet en draag het actief uit.

Contact

Jolanda Voolstra
Telefoon: +31 (0)88 277 13 33
E-mail: pers@mazars.nl

Show in Slider: 
no
Terug