“Diversiteit is voor ons vanzelfsprekend en noodzakelijk als afspiegeling van de samenleving, van onze patiënten- en medewerkerspopulatie. Wij geloven dat door het bundelen van de diverse krachten, talenten en competenties onze zorg en leiderschap daar beter van worden. Dat geldt voor alle niveaus binnen onze organisatie.”

Altrecht ggz

Vanuit vestigingen in onder meer Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Den Dolder en Woerden, behandelt Altrecht mensen met een ernstige en complexe psychiatrische ziekte. Jaarlijks behandelt Altrecht zo’n 25.000 mensen. Als de hulp die mensen bij de huisarts of in de basis GGZ krijgen niet voldoende is, kunnen zij naar Altrecht voor meer specialistische of TOP GGz-behandeling.

  • Sector gezondheidszorg en welzijn
  • 2000 medewerkers
  • 1 vrouw (50%) in de rvb
  • rvc: 50% vrouwen

Wat levert het op?

Voor Altrecht is het kijken naar de teamsamenstelling een vanzelfsprekendheid. Al jaren is de samenstelling van teams in de zorg en de m/v-verdeling aandachtspunt in de teamontwikkeling. Op dit moment is de helft van de resultaat verantwoordelijk eenheids-leidinggevenden en inhoudelijk leidinggevenden vrouw. Dit geldt ook voor de rvb en de rvt. Altrecht onderschrijft het belang van een goede mix, ook van mannen en vrouwen, en ook voor de top.

“Een vrouw als voorzitter, en die hebben we zowel in de rvb als in de rvt, dat kan zeker bijdragen. Dat vergemakkelijkt het realiseren van een divers team.”

Roland Blom, leidinggevende HRM

Aanpak

Altrecht voert bewust beleid voor een evenwichtige verdeling van m/v in de rvb en rvt. De huidige samenstelling van het team, of dat nu rvb of rvt is, vormt het vertrekpunt. “Bij een 50/50-verdeling is het criterium ‘vrouw’ misschien minder hard dan wanneer de zetels niet evenwichtig zijn verdeeld. Dan ga je wellicht harder naar een vrouw zoeken. Bij ons is dat niet het geval. Wij hebben een goed evenwichtig vertrekpunt”, aldus Roland Blom, leidinggevende HRM Altrecht. Volgens Blom is er voldoende aanbod van vrouwelijk talent voor topfuncties. “Er zijn genoeg vrouwen met de juiste competenties, we hebben voldoende mogelijkheden om uit te kiezen.”

Opdracht aan executive search bureau Voor het werven van nieuwe kandidaten voor de rvt, gebruikt Altrecht regelmatig een executive search bureau. Aan dit executive search bureau worden verschillende criteria meegegeven voor het zoeken van kandidaten, één van de criteria is het bereiken van een evenwichtige m/v-verdeling in de rvt. Blom:”Ook bij de invulling van de meest recente vacatures bij de rvt is nadrukkelijk gekeken naar complementariteit in het team, waaronder het element diversiteit of man-vrouw verdeling”.

Gemengde teams als uitgangspunt Gemengde teams met mannen én vrouwen is een intrinsieke waarde bij Altrecht. Blom: “Je moet er zelf in geloven, het niet nastreven omdat een wet het voorschrijft. Bij ons is dat het geval.”

Diversiteit opnemen in profielschets In de opmaak van de profielschets voor de rvt is een evenwichtige m/v-verdeling meegenomen. Door diversiteit expliciet op te nemen in de profielschets wordt extra bewustzijn voor het thema gecreëerd.

Tips

  1. Bewust mee bezig zijn, expliciet maken 
  2. Een ideaal team bestaat uit mannen en vrouwen, daar moet je in geloven en dat is dan ook je vertrekpunt.

“Ook in een raad van toezicht moet de samenleving herkenbaar zijn. Gedreven door die opvatting is het logisch dat de rvt van Altrecht evenwichtig is samengesteld. Het searchbureau heeft ons daarbij, met terecht optimisme, prima in ondersteund. De rvt heeft trefzeker uit talent en daarmee dus ook uit vrouwelijk talent kunnen kiezen en is daar oprecht blij mee!”

Marianne Heeremans, voorzitter van de rvt

Contact

Altrecht
Roland Blom
Telefoon: 06-51133381
Email: r.blom@altrecht.nl

Show in Slider: 
no
Terug