“Durf hindernissen te overwinnen door de kracht van diversiteit uit te dragen” - Suzanne Bouman “Great things never happen in comfort zones...” Barbara Kamp

Over de organisatie

Roche Diagnostics ontwikkelt en levert een breed aanbod aan producten en diensten die een significante impact hebben op de gezondheid van mensen door detectie, tijdige diagnose, prognose en opvolging van de juiste behandeling. Het doel van het dagelijks werk van Roche Diagnostics is om een substantiële bijdrage te leveren aan de verbetering van het perspecief en de kwaliteit van leven van patiënten.

De klanten van Roche Diagnositics Nederland zijn onder andere ziekenhuizen, huisartsenlaboratoria, bloedbank, trombosediensten en patiënten. De divisie in Almere is onderdeel van de Roche Group , waar wereldwijd 96.000 medewerkers werken, verspreid over 154 landen.

  • sector gezondheidszorg en welzijn
  • 170 medewerkers
  • rvb: 33% vrouwen
  • rvc: 50% vrouwen

Wat levert het op?

Diversiteit en Inclusie (D&I) zijn belangrijke strategische waarden voor Roche wereldwijd. Roche is ervan overtuigd dat diversiteit een positief effect heeft op de cultuur en de prestaties van de organisatie en draagt dat actief uit. Een werkplek creëren waar iedereen wordt gewaardeerd, wordt aangemoedigd grenzen op te zoeken en mensen gelijke kansen krijgen om door te groeien en zich te ontwikkelen heeft voor Roche wereldwijd topprioriteit. Meer vrouwen in topfuncties krijgen is één van de internationale kernthema’s.
Ook voor Roche Diagnostics Nederland is diversiteit een belangrijk thema. "Innovatie zit in ons DNA en samen met ondernemerschap vormt dit het hart van het werk bij Roche Diagnostics. Dat vraagt om diversiteit van mensen. Die diversiteit willen we terugzien in de organisatie, ook aan de top,” aldus Suzanne Bouman, HR & General Services Director. “Wij realiseren ons dat het succes van ons bedrijf afhankelijk is van het talent en de prestaties van toegewijde medewerkers”. Diversiteit wordt gezien als de stuwende kracht achter innovatie: als je mensen hebt met verschillende ervaringen en achtergronden, en die samen brengt, ontstaan de beste ideeën, oplossingen en producten. “Ons succes is gebaseerd op innovatie, nieuwsgierigheid en diversiteit. Wij zien elkaars verschillen als een voordeel.”

Aanpak

De rvb van Roche Diagnostics Nederland bestaat uit vier mannen en twee vrouwen; zij vormen het management team. Een evenwichtige verdeling van de zetels in het team is het resultaat van bewust beleid van Roche, zowel wereldwijd als in Nederland, om het aantal vrouwen in de organisatie te vergroten.
De rvc bestaat uit één man en één vrouw. Bij de rvc gebeuren benoemingen door het moederbedrijf in Zwitserland. De profielschets vormt hierbij het uitgangspunt. Diversiteit is in de profielschets breder dan m/v-diversiteit, ook culturele diversiteit en diversiteit in ervaring in verschillende markten zijn dan van belang.

Interne doorgroei van vrouwelijk talent
Het D&I-beleid van Roche Diagnostics Nederland volgt de lijn van Roche wereldwijd, waarbij het D&I-beleid gekoppeld is aan successieplanning en talentmanagement. “Een pijplijn creëren, talent ontwikkelen vanaf het begin, en zorgen dat het talent kan doorgroeien, ook naar de top. Dat is ons beleid”, zegt Suzanne Bouman. Zelf is zij van buiten bij Roche gekomen, maar het andere vrouwelijke lid van het management team is intern doorgestroomd. Dat interne doorstroom belangrijk is voor Roche, blijkt ook uit het laatste vertrek van een derde vrouwelijk rvb-lid begin 2016; zij maakte de overstap als General Manager van een buitenlandse vestiging van Roche.
Vanuit de top van Roche worden wereldwijd ‘sleutelposities’ in het bedrijf aangewezen. Voor deze sleutelposities zijn doelstellingen vastgelegd wat betreft het aantal vrouwen, die ook gemonitord worden. De diversiteitsdoelstelling was 23% vrouwen op sleutelposities in 2015, dat gaat nu omhoog naar 30%.

Bewustwording, rolmodellen en netwerken creëren
De afgelopen jaren is door Roche Diagnostics Nederland vooral ingezet op bewustwording: “Ruchtbaarheid geven aan het D&I-beleid van Roche wereldwijd, onszelf een spiegel voorhouden en valkuilen zichtbaar maken”. Ook heeft Roche Nederland (Pharma) initiatieven genomen om netwerken te creëren van vrouwelijke leiders in de zorg. Verder zijn rolmodellen belangrijk binnen Roche. “Kristen Pressner, Global Head Human Resources in Basel in Zwitserland, is een inspiratiebron voor ambitieuze vrouwen binnen Roche”, zegt Suzanne Bouman. Zij geeft lezingen binnen en buiten Roche over vrouwelijk leiderschap en diversiteit als business driver. “Ook mentorship-programma’s dragen bij aan het stimuleren van de doorgroei van vrouwen, het benutten van het netwerk, denk aan rolmodellen, en bewustwording op potentieel.”

Tips

  • Zorg voor bewustwording bij managers dat diversiteit van mensen belangrijke drivers zijn voor innovatie en ondernemerschap.
  • Geef ruchtbaarheid aan je D&I-beleid, durf jezelf een spiegel voor te houden en maak valkuilen zichtbaar.

Contact

Roche Diagnostics Nederland
Suzanne Bouman, Human Resources & General Services Director
Barbara Kamp, Marketing & Healthcare Development Director
Telefoon: 0031 6 227 90 858
Email: suzanne.bouman@roche.com

Show in Slider: 
no
Terug