Bij de benoemingen in het college van bestuur (cvb) wordt nadrukkelijk gelet op het realiseren van een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen.

Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden werd in 1575 opgericht en is de oudste universiteit van Nederland. De universiteit telt zeven faculteiten, waaraan meer dan 25.000 studenten ingeschreven staan.

  • sector onderwijs en onderzoek
  • 3847medewerkers (fte)
  • 1 vrouw (33%) in het College van Bestuur (cvb)
  • rvt: 3 vrouwen en 2 mannen

Aanpak

Bewuste sturing en voorkeursbeleid
Bij de benoemingen in het college van bestuur (cvb) wordt nadrukkelijk gelet op het realiseren van een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen. De secretaris van het college van bestuur, Piet van Slooten, licht toe dat in het college van bestuur expliciet benoemd is dat minimaal 1 van de 3 collegeleden een vrouw (of een man) moet zijn. Daarom is bij de laatste benoeming in de selectieronde uitsluitend naar vrouwen gezocht. “Dus heel bewust gestuurd en niet alleen bij gelijke geschiktheid, achteraf naar vrouwen gekeken”.

Gerichte opdracht
De Universiteit Leiden heeft bij de laatste benoeming in het cvb een searchbureau ingezet. Met een gerichte opdracht om te zoeken naar vrouwelijke kandidaten. Dat is ook extern gecommuniceerd in de advertentie en op de website. Piet van Slooten: “We hebben er in het openbaar over gecommuniceerd en daarin zijn we heel transparant geweest over onze voorkeur voor een vrouw”.

Voldoende goede vrouwelijke kandidaten
Volgens de universiteit is de laatste jaren de groep vrouwelijke kandidaten breder geworden,ook blijkend uit benoemingen bij andere universiteiten. Er kan gekozen worden uit voldoende en goede kandidaten. Voor de categorie van voorzitters voor de rvt vindt men het nog lastiger om geschikte vrouwelijke kandidaten te vinden, maar voor de groep potentiële leden van de rvt is een breed palet van vrouwelijke kandidaten aanwezig.

Neem het op in het profiel
Het uitgangspunt van de Wet bestuur en toezicht, een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in de board, heeft de rvt van de Universiteit Leiden ter harte genomen. In de rvt is gediscussieerd over het profiel en geldt als regel dat bij vacatures de diversiteit in de samenstelling gehandhaafd blijft. Afgelopen jaar zijn de voorzitter en een vrouwelijk lid vertrokken uit de rvt en inmiddels opgevolgd door een mannelijk lid, tevens voorzitter en een vrouwelijk lid. Op dit moment wordt gesproken over het profiel en de invulling van een aanstaande werving van een rvt lid. De secretaris van de rvt geeft aan dat een evenwichtige samenstelling en diversiteit in de raad hierbij weer op de agenda staan.

Inbedding en breder doorleefd thema op de bestuurlijke agenda
Volgens Piet van Slooten zijn zowel het college als de raad van toezicht zich terdege bewust van de discussies die zich afspelen in de samenleving. “Kijk, je kunt niet meer goed uitleggen als je alleen mannen in het cvb of rvt zou hebben.” Dat geldt ook voor de lagen onder het cvb, bijvoorbeeld de decanen. De Universiteit Leiden werft ook bewust vrouwelijke decanen; momenteel zijn er 3 vrouwelijke, en 4 mannelijke decanen. Diversiteit is beleid dat voor de hele organisatie geldt. Diversiteit (van studenten en staf) is in een aparte portefeuille in het cvb belegd. Er is een universiteitsbreed diversiteitsprogramma, aangestuurd door een Diversity Officer op centraal niveau. Het is dus echt een breder doorleefd thema op de bestuurlijke agenda.

Tips

  1. Laat zien dat je diversiteit serieus neemt en richt het hele werving en selectieproces daarop in en stuur erop. Niet zeggen we kijken wel en alleen een voorkeur voor vrouwen uitspreken. 
  2. Houd m/v-diversiteit hoog op de bestuurlijke agenda, door de hele universiteit heen.

Contact

P. van Slooten
Telefoon: 071 527 3153
email: p.vanslooten@bb.leidenuniv.nl

Show in Slider: 
no
Terug