“Ik ben niet voor quota. Het heeft gewoon wat tijd nodig. Maar zeg tegen het search bureau: ik wil een vrouw voor deze functie”

Telegraaf Media Groep NV

Telegraaf Media Groep (TMG) bedient consumenten 24 uur per dag, 7 dagen per week met hoogwaardige, gepersonaliseerde en relevante content op het gebied van nieuws, sport en entertainment. Via internet, mobiel, film, geluid, print en crossmediaal, in alle denkbare distributievormen.

  • sector informatie en communicatie
  • 2230 medewerkers
  • geen vrouwen in de rvb
  • rvc: 2 vrouwen en 3 mannen

Aanpak

Michiel Boersma, voorzitter rvc, gelooft in een pluriforme raad: “Je moet geen personen die op jezelf lijken in de raad willen. Een divers samengestelde raad van bestuur en rvc betekent echt dat er een meer evenwichtige dynamiek ontstaat en anders gecommuniceerd wordt.”

Stuur op een evenwichtige m/v verdeling
Een diverse samenstelling van de raad van commissarissen bij TMG is niet vanzelf gegaan, het vroeg om gerichte sturing. “Het is heel belangrijk dat je vasthoudt aan het uitgangspunt, namelijk dat je vrouwen in de raad wilt. Als je echt een diverse raad wilt dan moet je daar ook echt voor gaan en daar expliciet op sturen. Uiteraard met een transparante procedure, een professioneel traject en een goed gedefinieerd profiel voor de commissaris die je zoekt.”.

Concrete opdracht aan executive searchers
TMG maakt bij de werving en selectie van kandidaten voor de rvc gebruik van een executive searchbureau. Michiel Boersma tekent aan dat een goede opdrachtformulering aan het search bureau heel belangrijk is: “Bij de laatste benoemingen binnen de rvc heb ik tegen het search bureau gezegd dat we twee vrouwen nodig hebben. Dan wil ik niet een hele lijst met mannen en één vrouw erop.”

Benut externe netwerken van vrouwelijke bestuurders
Boersma licht toe dat het searchresultaat voor een nieuw rvc lid in eerste instantie niet aan de verwachtingen voldeed. Wel leverden gesprekken met vrouwelijke kandidaten interessante nieuwe vrouwelijke kandidaten op: “Verbreed de kandidatenpool”.

Stel een target
Na het vertrek van drie commissarissen heeft de rvc van TMG zich expliciet op het standpunt gesteld dat van de nieuw te benoemen commissarissen tenminste twee vrouwen in de rvc benoemd zouden moeten worden. Dat is ook de opdracht geweest aan het search bureau..

Interne doorstroom vraagt gerichte aanpak en tijdsinvestering
Boersma benadrukt dat benoemingen bij de rvb lastiger zijn. Bij kleinere bedrijven ontbreekt vaak een intern succession planningsprogramma en zijn potentiële vrouwelijke talenten minder in beeld of zelfs afwezig. Goede vrouwen voor een rvb functie bij TMG bleken intern niet aanwezig. Het betreft een bestuurlijke functie met een ander profiel en andere kwaliteiten dan die voor de rvc gelden. “TMG is een Nederlands mediabedrijf en omdat de Nederlandse context van belang is voor de besturing van het bedrijf zochten we Nederlandse bestuurders. Bovendien zochten we voor de rvb iemand die de mediawereld begrijpt en kent. Die zijn er niet zoveel.”
Boersma concludeert dat benoemingen en doorstroom van vrouwen vragen om een gerichte aanpak en tijdsinvestering. “Voet bij stuk houden, ze zijn er echt wel, maar je moet er wel moeite voor doen.”

Tips

  1. Voor de rvb geldt dat succession planning van belang is voor interne rekrutering. Dat vraagt een lange adem, daar moet je dus jarenlang energie in steken om dat te ontwikkelen.
  2. Voor de rvc is belangrijk dat je gericht stuurt. Voer het debat waar het thuis hoort, namelijk op de tafel van de rvc.
  3. Bij werving via een extern search bureau moet je stevig vasthouden aan het uitgangspunt van vrouwen. Natuurlijk is er ook een profiel en moet je wat meebrengen als commissaris, maar bij gelijke kandidaten kun je prima kiezen voor een vrouw.

Contact

Wanda Szyszka, secretariaat rvb
Telefoon: 088 824 1603
Email: w.szyszka@telegraafmedia.eu

Show in Slider: 
no
Terug