“Onze doelstelling, de KPI is erg belangrijk, het sluit aan bij hoe we het hier doen. Ons streven naar diversiteit is zeer zeker vanuit intrinsieke motivatie gestart. Maar alleen uitgaan van intrinsieke motivatie is moeilijk, dan zou je met iedereen het gesprek moeten aangaan.”

Alliander

Alliander is een netwerkbedrijf, verantwoordelijk voor de distributie van energie, zoals elektriciteit, (bio)gas en warmte. De belangrijkste taak van Alliander is gas en elektriciteit te distribueren naar consumenten, bedrijven en instellingen.

 • sector energie
 • 7.150 medewerkers
 • 1 vrouw (50%) in de rvb
 • rvc: 60% vrouwen

Wat levert het op?

Voor Alliander staat diversiteit voor meer kwaliteit: “Diversiteit zorgt voor meer kwaliteit en minder risico. Het brengt meerdere gezichtspunten en meningen in je organisatie en biedt ruimte voor verschillende leiderschapsstijlen. Dat draagt bij aan goede discussies en innovatieve oplossingen. Zo kun je tot betere resultaten komen en makkelijker inspelen op veranderingen. Bovendien willen we een aantrekkelijke werkgever zijn voor iedereen.” In haar manifest Diversiteit en Inclusie zegt Alliander waarom diversiteit belangrijk is en wat men doet om diversiteit te realiseren. En met succes, ook in de top. De benoeming van COO Ingrid Thijsen als Topvrouw van het jaar heeft veel betekend voor de agendering van D&I. “Een betere ambassadeur kan Alliander zich niet wensen” volgens diversity manager Joy Lodarmasse.

Aanpak

De raad van bestuur van Alliander is ervan overtuigd dat diversiteit tot betere besluitvorming leidt en grotere innovatiekracht. “Dat vindt onze raad van bestuur, dat vinden ze écht en dat wordt ook uitgesproken” zegt Joy Lodarmasse. “Als je succesvol wilt zijn moet je je ambities uitspreken, dus ook je ambities op het gebied van diversiteit. Het is belangrijk dat mannen de ruimte maken en vrouwen ook de ruimte geven als ze er zitten. Wijze mannen.” Alliander heeft beleid om het aandeel vrouwen in leidinggevende functies te verhogen en dat strekt zich ook uit tot de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

 • Bewust beleid voor meer vrouwen in leidinggevende functies
  Alliander heeft beleid om het aandeel vrouwen op leidinggevende posities te verhogen. “In alle functies waar besluitvorming plaatsvindt, dus dat geldt ook voor raden van bestuur en raden van commissarissen, willen wij een gebalanceerde verhouding omdat we meer perspectieven willen hebben én meer competenties.” Er is een streefcijfer op corporate niveau, dat wordt door vertaald naar de verschillende bedrijfsonderdelen. In 2016 is bovendien het Charter Talent naar de Top ondertekend.
 • Bewust beleid om de zetels in de rvb en rvc evenwichtig te verdelen
  Het is vastgelegd in het reglement van de raad van bestuur: “bij benoeming van een nieuw lid van de raad van bestuur zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met een evenwichtige verdeling over mannen en vrouwen. Bij een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur wordt ten minste 30% van de zetels bezet door vrouwen en ten minste 30% door mannen.” En ook in de profielschets van de rvc is een gemengde samenstelling naar geslacht en leeftijd als voorwaarde opgenomen.
 • Gericht zoeken naar een vrouw
  Voor de rvb is bewust gezocht naar een vrouw. “Omdat we zeggen dat dit overal moet in leidinggevende posities, dan moet dat overal, dan kun je niet zeggen wel op teamleidersniveau maar niet in de rvb en rvc.”
 • Beter zoeken
  “Er zijn zeker goede vrouwen, je moet gewoon beter zoeken en vrouwen uitnodigen.” Je moet er hulp bij organiseren en je moet anders zoeken. “Vraag andere vrouwen, ken je niemand in je netwerk? Schakel een headhunter in. Je kiest toch ook niet de eerste de beste als je een auto wil kopen. Als het je interesseert ben je bereid te zoeken.”
 • Professionele aanpak
  Bij Alliander wordt op professionele wijze gewerkt aan diversiteit. “Als diversity manager kun je daar veel aan bijdragen. Je moet het agenderen en zorgen dat het top of mind blijft. Want er is zoveel te doen en het is ingewikkeld. Als het makkelijk was, dan hadden we dit vraagstuk al lang opgelost. ”

Tips

 1. Vastleggen, duidelijke afspraken maken en naleven: “Als je iets belangrijk vindt dan moet je dat vastleggen en naleven anders werkt het niet, dan gaat het ten koste van je geloofwaardigheid.”
 2. Borgen en verantwoordelijkheid delen: “Heel belangrijk is dat je zorgt dat het geborgd is, dat er mensen zijn die zich verantwoordelijk hiervoor voelen. Je moet veel investeren in dat anderen zich verantwoordelijk voelen, dat het wordt gedeeld.”

Contact

Alliander
Joy Lodarmasse
Telefoon 0629567484
mail joy.lodarmasse@alliander.com

Show in Slider: 
no
Terug