“Voor ons gaat het nu om vanzelfsprekendheid. Natuurlijk helpt het dat we al een goede mix hebben, het zit goed verankerd die evenwichtige verdeling. Bovendien hebben we een vrouwelijke voorzitter van de rvc, zij is in zekere zin ons visitekaartje.”

Mitros

Mitros is met ruim 28.000 woningen de grootste woningcorporatie in de steden Utrecht en Nieuwegein. Mitros biedt huurwoningen en dienstverlening aan de huurders. Eén op de vijf mensen in Utrecht en Nieuwegein woont in een woning van Mitros.

  • sector woningbouwcorporatie
  • 350 medewerkers
  • 1 vrouw (50%) in de rvb
  • rvc/rvt: 50% vrouwen

Wat levert het op?

In het hele bedrijf is de verhouding tussen mannen en vrouwen ongeveer 50/50. Volgens Henk Peter Kip, voorzitter van de directie laat dat al zien dat een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen werkt in de praktijk. Bij Mitros is een balans tussen mannen en vrouwen vanzelfsprekend. Ook in de managementlagen is die verdeling evenwichtig. “Eigenlijk gebeurt het vanzelf. We hebben blijkbaar geen expliciet beleid meer nodig, het gebeurt gewoon en dat is eigenlijk precies zoals het moet.”

Aanpak

Diversiteit uitgangspunt bij de werving van een nieuwe commissaris
Bij de selectie van een nieuwe commissaris voor de rvc wordt uitgebreid stil gestaan bij het profiel. Diversiteit vormt bij de werving van een nieuwe commissaris een belangrijk uitgangspunt. Achtergronden, leeftijd en sekse krijgen daarom aandacht. Henk Peter Kip: “Bij de rvc kun je er meer over nadenken en wat meer op sturen dan bij de rvb. Er zitten nu zes personen in, dus zijn er meer benoemingsmogelijkheden. Een evenwichtige raad is belangrijk: je zoekt naar vakkennis en competenties, evenwichtige verdeling mannen en vrouwen, die eisen stapel je en dan stel je een profiel op.”

Voldoende vrouwelijk potentieel
De laatste tijd valt het aantal vrouwelijke benoemingen op in de sector volgens Henk Peter Kip.”Er zijn voldoende goede vrouwelijke kandidaten, er is zeker een vijver waar we uit kunnen vissen.” Wel maakt hij de kanttekening dat in de collectieve sector de salarissen lager zijn dan in het bedrijfsleven. De hypothese is dat mannen daarom mogelijk afhaken.

Evenwichtige verdeling ook aandachtspunt voor executive searchbureaus
Bij de werving van rvb en rvc-leden wordt gebruik gemaakt van een executive searchbureau. Het valt Kip op dat door de headhunters vaker naar de m/v verdeling van de rvc gevraagd wordt in de briefing. “De rvc maakt het profiel met daarin de wenselijkheid van een evenwichtige m/v verdeling opgenomen en dan krijgen we altijd een gemengde groslijst voorgelegd.”

Tips

  1. Stuur op diversiteit in het profiel en bij de werving van rvb en rvc 
  2. Een eenmaal divers samengestelde top, vraagt minder expliciete sturing voor het vervolg. M/v diversiteit is dan geborgd en gaat vanzelf

Contact

Henk Peter Kip directie
telefoon directiesecretariaat: 030 8803751
mail: kjacobs@mitros.nl

Show in Slider: 
no
Terug