Hans de Boer

Voorzitter VNO NCW

"“Als je in een rol zit waarin je je verantwoordelijkheid kunt pakken, dan is het gewoon léuk iets goeds te doen”"

Hans de Boer is sinds 1 juli 2014 voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW. De Boer (1955) was ondernemer en commissaris en bouwde daarnaast de nodige ervaring op in de wereld van de (Haagse) lobby voor ondernemers. Hij was in de periode 1997-2003 voorzitter van MKB-Nederland.

Commissaris en adviseur
De laatste 10 jaar voor zijn benoeming bij VNO-NCW was Hans De Boer commissaris en adviseur bij diverse organisaties. Zo was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de Sperwer Groep (supermarkten) en ArboNed, commissaris bij Siemens Nederland en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.

Voorzitter Taskforce Jeugdwerkloosheid
Hij was daarnaast actief als voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid en initiatiefnemer van de herinvoering van ambachtsscholen/mts'en in Nederland, een keten van inmiddels 100 zogenoemde Vakcolleges. In een verder verleden was Hans de Boer oprichter en directeur-grootaandeelhouder van het Bureau Economische Argumentatie, dat hij verkocht aan KPMG.

Vice-voorzitter SER
Als voorzitter van VNO-NCW is hij vice-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en co-voorzitter van de Stichting van de Arbeid.

Economie aan de VU
Hans de Boer studeerde economie (hoofdrichtingen econometrie en openbare financiën) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is getrouwd en heeft 2 kinderen.

In verband met het grote aantal verzoeken is het op dit moment niet mogelijk om een Espresso-Link verzoek in te dienen aan
Hans de Boer.