“Je moet voortdurend zorgen dat diversiteit, zowel qua kennis en competenties, als geslacht en leeftijd, in evenwicht is en goed gespreid in het doorstroombeleid en gegeven het rooster van aftreden. Zorg dat je het ziet aankomen, dan ben je altijd op tijd.”

Menzis

Zorgverzekeraar Menzis biedt als coöperatie individuele en collectieve zorgverzekeringen. Daarnaast behoort ook zorgadvies tot de dienstverlening.

 • sector financiële dienstverlening
 • 1624 medewerkers
 • 3 vrouwen (33%) in de directieraad
 • rvc: 50% vrouwen

Wat levert het op?

Menzis is ervan overtuigd dat een divers samengesteld team toegevoegde waarde heeft. “Wij zijn een mensenbedrijf, elk mens is er één. Ons klantenbestand bestaat voor de helft uit vrouwen, ons medewerkersbestand bestaat voor twee derde uit vrouwen, onze ledenraad is gemengd. Daar past geen raad van bestuur en raad van commissarissen bij die alleen uit mannen bestaat. Wij willen een afspiegeling zijn van onze klanten, van onze medewerkers en van de maatschappij.” De toegevoegde waarde betreft daarnaast ook specifiek de harde werkelijkheid van de financiële verzekeringskunde vindt Gerard van de Haar, manager Bestuurdienst en secretaris van de rvc. “Het is mooi dat je daar een vrouwelijke invalshoek in kunt brengen, zodat er een betere balans ontstaat tussen ratio, gevoel en intuïtie”

Aanpak

Voor Menzis heeft nooit ter discussie gestaan dat er meer vrouwen in het bestuur moesten komen. Men ervaart het als passend bij de cultuur van de organisatie. “Menzis staat voor de menselijke maat, de menselijke benadering, elk mens is er één. Dat staat dus ook voor hoe je met elkaar omgaat, respectvol, en met oog voor een gezonde man/vrouw verhouding. Dat willen we ook terugzien in onze stijl van leidinggeven, niet autocratisch, niet dirigistisch. Het is samen verantwoordelijkheid nemen, leidinggeven aan professionals, mensen betrekken in het werkproces.” Belangrijk vindt men ook dat het aandeel vrouwen in de top substantieel moet zijn: “Je moet een beetje massa hebben, minimaal een derde om het verschil te kunnen maken in de cultuur van een groep”. Om dat te realiseren heeft Menzis met een ‘dakpanconstructie’ gewerkt, dat wil zeggen dat een vrouwelijke commissaris boven de vaste formatie is benoemd zodat zij zich als extra commissaris kon inwerken.“Ze voldeed qua kennis en ervaring aan het profiel maar had nog geen ervaring als commissaris, daarom hebben we haar een jaar lang opgeleid en ingewerkt.”

Man/vrouw diversiteit in de top is bij Menzis het resultaat van een samenhangend beleid dat is opgebouwd uit vier componenten.

 • iedereen wil het, de raad van bestuur en commissarissen, de ledenraad. “De ledenraad is een steeds grotere rol gaan spelen. We bespreken het profiel in de ledenraad en daar is het belang van diversiteit en de weg daar naar toe altijd onderschreven. Ik merk dat onze ledenraad gaat voor mensen die de coöperatie uitdragen, die staan voor de coöperatie, voor samenwerking, voor het menselijk gezicht, voor de menselijke maat.”
 • het inschakelen van een executive search die er echt voor gaat om een vrouw te vinden. “Het stond in het profiel dat we expliciet een vrouw wilden. En als dat er staat neemt het executive bureau dat over. Alleen vrouwen. Of twee vrouwen in de voordracht, net wat je afspreekt.”
 • de eerder genoemde dakpanconstructie waarbij een commissaris boven de formatie wordt benoemd. “Zo’n dakpanconstructie kan een essentiële toevoeging zijn. Benoem een commissaris extra, zodat je op het moment dat er vacature komt de tijd hebt gehad om iemand in te werken.”
 • het opleiden en inwerken van nieuwe leden: daar open voor staan en tijd geven. “Uiteraard is het altijd mogelijk dat de balans tijdelijk wordt verstoord maar ik weet zeker dat we in dat geval bij volgende vacatures weer enorm zullen inzetten op het vinden van m/v-diversiteit en dat dit ook gaat lukken.”

Tips:

 1. ga ervan uit dat er voor elke vacature een vrouw te vinden is.
 2. je moet wel goed zoeken, zelf actief zijn en de rvc moet zich professioneel laten ondersteunen, intern en zo nodig extern.
 3. “je moet het dak repareren als het zomer is”: pro-actief omgaan met successie, niet alleen in actie komen op het moment dat er een vacature is.
 4. vraag je af wie de beste search partner is, gegeven het profiel. “Kies je voor een bureau dat een uitstekend netwerk van vrouwen heeft, dan moet er gewoon een vrouw uit voortkomen.”
 5. ruimte voor leren en ontwikkeling binnen de rvc is belangrijk, “je moet mensen goed inwerken en opleiden en dat moet je ook communiceren als je kandidaten zoekt”.

Contact

Menzis
Gerard van de Haar
telefoon 0317 455 854
mail haar.vd.g@menzis.nl

Show in Slider: 
no
Terug