“Een goede mix mannen en vrouwen in de top van de organisatie leidt tot evenwichtige besluitvorming.”

ANWB B.V.

De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging die met een mix van beïnvloedende en dienstverlenende activiteiten de belangen van haar leden behartigt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. De vereniging heeft haar activiteiten uitbesteed aan het bedrijf ANWB B.V.

  • sector zakelijke dienstverlening
  • 4665 medewerkers
  • 2 vrouwen (67%) in de rvb
  • rvc: 50% vrouwen

Wat levert het op?

Een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in de rvb en rvc past bij de ANWB, omdat het een organisatie is waar van oudsher veel vrouwen werkzaam zijn. Voor hoofddirecteur Frits van Bruggen is het eigenlijk altijd al een vanzelfsprekendheid: “Het staat nooit ter discussie, wij zijn er van overtuigd dat een goede mix van mannen en vrouwen in de top van organisatie leidt tot evenwichtige besluitvorming”.

Aanpak

Interne doorstroom van talenten wordt zoveel mogelijk bevorderd bij de ANWB. Al is de organisatie heel divers met uiteenlopende onderdelen en takken van sport. Onlangs kon weer een vrouw doorstromen die uitstekend paste in het profiel van de rvb. Frits van Bruggen tekent wel aan dat interne doorstroom afhankelijk is van geschikte kandidaten. “Beleid om meer vrouwen in de top te krijgen, helpt dan voor de focus.”

Bewust beleid om de zetels in de rvb evenwichtig te verdelen
Wordt bij de rvb interne doorstroom vanuit de organisatie bevorderd, dat geldt niet voor de rvc daar worden alleen kandidaten van buiten gezocht. “Extern kun je er gemakkelijker op sturen dan intern. Intern ben je nu eenmaal afhankelijk van wie de ambitie heeft en er klaar voor is. De “eigen kweek” is het resultaat van jaren lang beleid voor meer vrouwen in de top” aldus Van Bruggen.

Doelstellingen en beleid voor rvc
“Als ten behoeve een evenwichtige samenstelling van de rvc een vrouw gewenst is dan wordt er gericht gezocht. Het is nog niet voorgekomen dat er geen hele goede vrouwen beschikbaar zijn.”

Vanzelfsprekend maar toch blijven sturen
Aandacht vanuit de media of een wet helpt volgens Van Bruggen wel, maar is voor de ANWB minder noodzakelijk, met al een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in de rvb en rvc. “Dat willen we wel zo houden, we besteden daar ook expliciet aandacht aan en houden elkaar daar scherp op. Een mooie verdeling van mannen en vrouwen aan de top is geen vanzelfsprekendheid”

Tips

  1. Gericht sturen op een evenwichtige m/v-verdeling; 
  2. Vanaf de start van de werving sturen op wat je wilt. Als het een vrouw moet zijn moet het ook een vrouw worden. Voor het zoeken van mannen geldt hetzelfde.
Show in Slider: 
no
Terug