“Van te voren bepalen of je een vrouw wilt benoemen. Bijvoorbeeld bij twee vacatures afspreken dat één van de twee een vrouw moet zijn. Beschouw het niet als losse functies. Bij meerdere vacatures dus afspraken maken over de m/v-verdeling. Dat is concreet, anders ga je het steeds per geval bekijken. Zie het in het geheel, in het team. Diversiteit is belangrijk”

Triodos Bank N.V.

Triodos Bank is een Europese bank met vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. Triodos heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en  als missie om te werken aan positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen.

  • Sector financiële dienstverlening
  • 1121 medewerkers
  • 1 vrouw (33%) in de rvb
  • rvc: 20% vrouwen

Wat levert het op?

Triodos Bank heeft al jaren beleid om meer vrouwen aan de top te hebben. Omdat Triodos niet een bij uitstek mannelijke cultuur heeft, was men aanvankelijk minder alert op een evenwichtige m/v-verdeling. In overleg met de rvb is enkele jaren geleden bewust gekozen voor een aanpak waarin in eerste instantie is ingezet op het belang van een evenwichtige verdeling. In tweede instantie zijn doelstellingen geformuleerd voor meer vrouwen in de top .

Els Verhagen, directeur HR Triodos Bank: “Ik ben begonnen met het te agenderen op internationale gremia en heb het op het HR platform besproken. Vanaf het begin hebben we bovendien ingezet op het feit dat genderdiversiteit anders is dan etnische diversiteit. 50% van de samenleving bestaat uit vrouwen, dat geldt ook voor onze klanten. Het is belangrijk om mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten te hebben in de hele organisatie.”

Verhagen realiseert zich dat massa nodig is voor verandering. “Pas als je rond de 40% vrouwen hebt aan de top verandert er iets, anders sta je er als vrouw vooral alleen voor.”

Triodos heeft de afgelopen jaren voor verschillende topposities gericht naar vrouwen gezocht. Onder meer door in selectieprocedures echt te focussen op vrouwlijke kandidaten. “We hebben losgelaten dat we op zoek zijn naar de ‘beste kandidaat’, die bestaat immers niet.

Aanpak

Vrouwelijke recruiters
De recruitment bureaus waar Triodos mee samenwerkt voor topfuncties in de rvb en rvc, hebben ook vrouwelijke recruiters en dat maakte voor ons het verschil. Verhagen benadrukt dat een evenwichtige verdeling belangrijk is bij voordrachten. “Daar moet je rekening mee houden bij de keuze van het recruitment bureau. Sturen begint dus al bij de selectie van de recruiter. Zij moeten echt geloven in het belang van een goede gender diversiteit. Als ze  aangeven dat er niet veel vrouwen voor een bepaalde functie te vinden zijn, dan krijg je ze ook niet.”

Laat in profiel zien welke waarden belangrijk zijn
In het profiel van topfuncties laat Triodos duidelijk zien welke waarden de organisatie belangrijk vindt. In de opdracht naar recruiters komt dit terug. Belangrijk is daarbij de erkenning dat mannen en vrouwen een andere leiderschapsstijl hebben.

Meer moeite doen voor vrouwen
Els Verhagen blikt terug op selectieprocedures waarin alleen vrouwen zaten: ”Dat is echt anders, de norm is toch een mannelijke kijk op leiderschap. Pas met alleen vrouwen in de procedure krijg je zicht op verschillende vrouwelijke leiderschap stijlen, daar word je dan pas van bewust.” Zij tekent aan dat selectieprocessen met vrouwen soms ook moeizamer voltrekken, je moet er meer moeite voor doen, omdat vrouwelijk leiderschap anders is, maar dat dat anders zijn niet expliciet is.

Niet doen of vrouwen alles hetzelfde doen als mannen
Triodos Bank heeft enkele jaren geleden besloten gericht te sturen op meer vrouwen in de top. Dat vraagt om actief vervolg. Verhagen: “De beslissing nemen om het te doen, en dan gesprekken voeren, heel veel uitleggen, draagvlak creëren, weerstanden benoemen en bespreken.” Belangrijk is om te benoemen dat het goed is dat vrouwen anders zijn, het anders doen. “We moeten niet net doen of vrouwen alles hetzelfde doen als mannen.” Support van de rvb is daarbij cruciaal.

Aandacht in de media en wetten helpen wel, daarmee wordt druk vanuit de omgeving opgebouwd. Het maatschappelijk debat ondersteunt in dit geval het beleid dat Triodos al jaren voert, maar volgens Verhagen moet het vooral uit jezelf komen en passen bij de waarden die belangrijk zijn voor de organisatie.

Tips

  1. Bij een wisseling en nieuwe benoeming,  duidelijk uit spreken of de voorkeur uitgaat naar een vrouw, en waarom
  2. Laat de recruiter voorbeelden geven van plaatsingen van vrouwen, wat doen die recruiters dan anders? Vrouwen solliciteren vaak niet, die moet je anders benaderen

Contact

Triodos Bank
Els Verhagen
030-694 2747
els.verhagen@triodos.nl

Show in Slider: 
no
Terug