“Investeer in het vinden van de goede mensen. Zoek niet alleen als je een vacature hebt, maar zorg voor een permanente actieve houding. Je moet het echt willen. Dat levert je ook een positief imago als werkgever. Als eenmaal bekend is dat je goede vrouwen zoekt, komen ze ook vanzelf meer naar je toe. Win – win.”

ROVA

ROVA is een afvalverwerkingsbedrijf dat de afvalinzameling voor huishoudens verzorgt. Met gemeenten en inwoners worden nieuwe manieren om de afvalberg te verkleinen bedacht. Daarnaast onderhoudt ROVA de openbare ruimte van een aantal gemeenten.

 • sector water en afval
 • 353 medewerkers
 • rvb: eenhoofdig (man)
 • 2 vrouwen (40%) in de rvc

wat levert het op?

Het personeelsbeleid van ROVA is in belangrijke mate gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dat uit zich in een actief gezondheid- en verzuimbeleid, in investeringen in opleiding en veiligheid en in aandacht voor cultuur en innovatie. Voorzitter van de raad van commissarissen Co Verdaas geeft aan dat diversiteit met aandacht voor m/v, culturele achtergrond, voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, hand in hand gaan met de hoofddoelstellingen van ROVA. Daarbij zijn lokale betrokkenheid en goed werkgeverschap leidende waarden. Verdaas: “Ons beleid is om continu te investeren in mensen. Dat is topprioriteit. Wij willen een goede werkgever zijn én het beste bedrijf in onze bedrijfstak. Maatschappelijk inclusief ondernemen hoort daarbij. Wij zijn trots op dat we investeren in mensen, met ontwikkeling en dat er niemand buiten de boot valt. Dan gaan innovativiteit en ondernemend zijn hand in hand.”

aanpak

Een evenwichtige verdeling in de rvc is voor ROVA een uitgemaakte zaak. Het uitgangspunt is een rvc die moet bestaan uit twee mannelijke leden, twee vrouwelijke leden en een voorzitter. De voorzitter kan een man of een vrouw zijn. De rvb van ROVA bestaat uit één persoon. Onder aanvoering van de rvc is recent het werving- en selectieproces proces voor een nieuwe bestuurder doorlopen. Er is een profielschets voor de nieuwe directeur opgesteld verschillende belanghebbenden (aandeelhouders, managementteam en ondernemingsraad) zijn geconsulteerd. Verdaas licht toe dat als uitgangspunt hierbij gehanteerd is: “op zoek naar de beste persoon”. Bij de laatste twee kandidaten zaten een man en een vrouw, maar in dit geval was de man de beste persoon voor de job. We hebben er wel aandacht aan besteed maar je moet niet vergeten dat we in een branche zitten met een oververtegenwoordiging van mannen.”

De aanpak van ROVA kenmerkt zich door:

  • Sturen op een evenwichtige verdeling leden in de rvc
   Dat houdt in dat als er een vrouw vertrekt uit de rvc, er op zoek wordt gegaan naar een nieuwe vrouw.
  • Expliciete opdracht aan executive searchers
   ROVA maakt bij de werving en selectie van kandidaten voor de rvc gebruik van een executive searchbureau. Een goede opdrachtformulering aan het search bureau is heel belangrijk: “bij de laatste benoeming toen er een vrouw vertrok uit de rvc hebben we tegen het search bureau gezegd dat ze een vrouw moeten zoeken. Wij waren niet geïnteresseerd in mannen. Dat is tenminste duidelijk en dan kom je ook niet in een grijs gebied.”
  • Er is voldoende vrouwelijk talent, maar soms moet je anders zoeken
   Welke discussie ook gevoerd wordt over kwaliteit, voor ROVA is het uitgangspunt dat er genoeg talentvolle vrouwen zijn voor deze rol. “Soms moet je beter zoeken en daarom hebben we de hulp gezocht van een executive searcher. En zelfs dat moet je goed inrichten, want in de bak van het bureau zitten niet altijd die talenten waar je nu juist naar op zoek bent. Of misschien komen die niet meteen boven drijven. Dan moet je anders te werk gaan.”
  • Aandeelhouders zijn ook voor een evenwichtige m/v verdeling
   Natuurlijk helpt het dat de aandeelhouders meedenken en de evenwichtige m/v verdeling in de board van harte ondersteunen. ROVA werkt in een wervingsprocedure van rvb en rvc met een vertrouwenscommissie waarin de gemeenten als aandeelhouders vertegenwoordigd zijn. Zij denken mee over de procedure en het profiel. Dat verhoogt het draagvlak.

tips:

  1. Wees beducht voor het betrekken van het eigen netwerk voor nieuwe leden van de rvb en rvc. Het vraagt zelfreflectie om niet meteen op het eigen netwerk te leunen maar juist daar buiten te durven werven. Uiteindelijk is het professioneler en bovendien vergroot het de kans op diversiteit, omdat men vaak meer van hetzelfde zoekt of wat vertrouwd is.
  2. Er zijn zoveel talentvolle vrouwen, maar je moet ze ook wel willen vinden. Natuurlijk is hier sprake van een wisselwerking en moeten vrouwen zich ook aanmelden. Maar bedrijven moeten ook anders gaan zoeken en buiten de gebaande paden treden.
  3. Maak het tot speerpunt, geef het expliciet aandacht. Ga op zoek naar mensen, soms neemt dat wat meer tijd in beslag.

  contact

  ROVA Telefoon: 038 4273777

  Show in Slider: 
  no
  Terug