‘Het ultieme doel: Topvrouwen.nl overbodig maken'

Ongemakkelijke vraagstukken bespreekbaar maken en hiermee impact creëren, dat is Caroline Holtgrefe, directeur van Topvrouwen.nl, wel toevertrouwd. Dat gender diversity zo'n aansprekend onderwerp is, helpt daar uiteraard bij - 'Het is mooi om mede te kunnen bijdragen aan het veranderen van de mindset omtrent dit gevoelige onderwerp in Nederland: samen laten zien dat de toetreding van vrouwen in de boardroom meerwaarde heeft. Diversiteit is allesbehalve een straf: met meer vrouwen in de boardroom presteren bedrijven beter én het wordt er leuker op, de discussies verbreden en verdiepen én de manier van communiceren verandert. Bedrijven die dit onderwerp nog niet op de boardroomagenda hebben staan, of er niet naar handelen, hebben geen idee wat ze mislopen.’

Bewustwording creëren, enthousiasmeren, verbinden en met oog voor resultaat, dat zijn Carolines primaire doelen. ‘We hebben onze doelen bereikt zodra Topvrouwen.nl zichzelf overbodig gemaakt heeft. Bedrijven hebben dan voldoende vrouwen op hun longlist staan, zodra er een vacature is. Dat moet echt de normaalste zaak van de wereld zijn.’

Anno 2020 is Topvrouwen.nl uitgegroeid tot platform met grote naamsbekendheid en heeft invloed op de boardroomagenda's van Nederlandse bedrijven. Wat in 2016 begon als manier om capabele vrouwen zichtbaar te maken, nam een hoge vlucht. 'De teller van onze database met board ready topvrouwen staat inmiddels op meer dan 2.000 vrouwen, daarmee is de mythe ontkracht dat er in Nederland niet voldoende hooggekwalificeerde topvrouwen te vinden zijn'.

Voor meer informatie: carolineholtgrefe@topvrouwen.nl

Terug