Joke Bos, per 1 januari benoemd tot bestuurder bij Stichting H3O

Joke Bos is per 1 januari benoemd tot bestuurder bij Stichting H3O in Dordrecht, een stichting voor onderwijs en opvang voor 0-18 jarigen. Onder de stichting vallen 11 basisscholen, 3 vo-scholen en centra voor kinder- en peuteropvang.

Mariëlle de Macker is met ingang van 17 maart benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van RAI Amsterdam.

Mariëlle de Macker, human resource director en lid van de management board van HEMA, is met ingang van 17 maart benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van RAI Amsterdam.

Adriana Esmeijer met ingang van 1 maart benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van NWO

Adriana Esmeijer, directeur-bestuurder van het Prins Bernhard Cultuurfonds, is met ingang van 1 maart benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van NWO. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van bureau Van der Kruijs Werving en Selectie, dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Denise Koopmans is met ingang van 16 februari benoemd als lid van Raad van Commissarissen van VGZ.

Per 16 februari is Denise Koopmans benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Coöperatie VGZ. De Ledenraad stemde gistermiddag tijdens haar algemene vergadering in met de benoeming van dit zevende lid.

Annie Krist, per 1 april de nieuwe bestuursvoorzitter van gasbedrijf GasTerra.

Annie Krist, momenteel algemeen directeur van Gasunie Transport Services en lid van de Raad van Bestuur van Gasunie, wordt per 1 april de nieuwe bestuursvoorzitter van gasbedrijf GasTerra.

Jabine van der Meijs volgt met ingang van 1 mei Els de Groot op als CFO van Schiphol Group.

Per 1 mei is Jabine van der Meijs (51) benoemd tot Chief Financial Officer van Royal Schiphol Group. Ze volgt Els de Groot op. Jabine van der Meijs heeft 25 jaar gewerkt bij Royal Dutch Shell in verschillende senior finance posities.

Gerdy Harteveld is met ingang van 1 april 2017 benoemd tot Voorzitter van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme & de Vereniging Balans.

Mevrouw Gerdy Harteveld is met ingang van 1 april 2017 benoemd tot Voorzitter van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme & de Vereniging Balans.
De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Chasse Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Dr. Christel M.H.A. Deckers MBA, is met ingang van 1 maart 2017 aangetreden als bestuurder van Present.

Zij neemt de plaats in van de heer A. Maas die tot 1 januari 2017 aan Present verbonden was als interim bestuurder.

Conny Helder is per juni 2017 benoemd tot bestuurder van tanteLouise.

De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Miranda Dekkers, met ingang van 1 mei 2017 benoemd tot Regiodirecteur Jeugdbescherming Brabant.

Miranda Dekkers, Directeur bedrijfsvoering Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen bij Universiteit Maastricht, is met ingang van 1 mei 2017 benoemd tot Regiodirecteur Jeugdbescherming Brabant. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Klaus Schmitt & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Margot van der Starre, met ingang van 1 juni 2017 benoemd tot Voorzitter Raad van Bestuur bij Zorgpartners Midden-Holland

Margot van der Starre, Directeur bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), is met ingang van 1 juni 2017 benoemd tot Voorzitter Raad van Bestuur bij Zorgpartners Midden-Holland. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Klaus Schmitt & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Ineke Walravens, is met ingang van 1 maart benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen van M4Four International, een innovatief bedrijf in de vloerenbranche.
Dertje Meijer is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen bij Groningen Seaports.

De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Boer & Croon, een executive search en interim management bureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marleen Kloppers is met ingang van maart 2017 benoemd tot Lid Raad van Toezicht bij Rijndam Revalidatiecentrum.

De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Van der Laan & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Angeline Kierkels wordt met ingang van 1 april 2017 benoemd tot Lid Raad van Commissarissen bij De Alliantie.

De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Van der Laan & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Liesbeth Bomhof is met ingang van 1 maart 2017 benoemd tot bestuurder bij De Meent Groep.

De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Van der Laan & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Evelien Bongers is met ingang van 15 februari 2017 benoemd tot lid Raad van Toezicht bij Dianet.

De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Van der Laan & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Karin van Baardwijk is begin november 2016 benoemd tot COO en lid van de Management Board van Robeco Institutional Asset Management (RIAM)

Karin werkt sinds juni 2006 bij Robeco. Eerder stond ze aan het hoofd van de afdeling Operational Risk Management, waarbij ze zich richtte op de interne controle van onze IT-systemen, bedrijfsprocessen en medewerkers.

Renée-Andrée Koornstra is door het college van bestuur van de VU per 1 januari 2017 benoemd tot directeur HRM Arbo & Milieu

Mr. Renée-Andrée Koornstra is door het college van bestuur van de VU per 1 januari 2017 benoemd tot directeur HRM Arbo & Milieu. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Executive Search Bureau Leaders Trust member of the Alto Partner Group, een bureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Seada van den Herik is per 1 februari 2017 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van SPF Beheer

Seada van den Herik is per 1 februari 2017 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van SPF Beheer. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Executive Search Bureau Leaders Trust member of the Alto Partner Group, een bureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.