Marjan Rintel

NS heeft op 23 juni 2020 bekendgemaakt dat Marjan Rintel per 1 oktober 2020 is benoemd als president-directeur van NS.

Agnes Joseph

Agnes Joseph is benoemd als bestuurder van het pensioenfonds van De Nederlandsche Bank. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom en winnaar van de Talent naar de Top Executive Search Award 2019

Margreet Schuit

Margreet Schuit is benoemd als bestuurder van het pensioenfonds van De Nederlandsche Bank. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom en winnaar van de Talent naar de Top Executive Search Award 2019

Dominique Dijkhuis

Dominique Dijkhuis is benoemd als bestuurder van het pensioenfonds van De Nederlandsche Bank. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom en winnaar van de Talent naar de Top Executive Search Award 2019

Cathelijne Broers

Cathelijne Broers is met ingang van 1 november 2020 benoemd tot directeur/bestuurder van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marije Wolsink

Marije Wolsink start medio september 2020 als Chief Operating Officer binnen het bestuur van het CAK.

Machteld Ploeg

Machteld Ploeg is met ingang van 1 september 2020 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur bij GGzE. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Boer & Croon Executive Management, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Machteld Roos

Per 1 september 2020 is Machteld Roos benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Moviera.

Maaike Smeels

Maaike Smeels wordt met ingang van 1 september 2020 directeur bij de Raad voor de Kinderbescherming bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Christel Wesdorp

Christel Wesdorp start per 1 september 2020 als Country Retail Manager Nederland bij Hans Anders retail group en wordt daarmee verantwoordelijk voor alle retailshops in Nederland.
De benoeming kwam tot stand door HRTouchpoints, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Gabriëlle Leijh

Gabriëlle Leijh is met ingang van 15 augustus 2020 benoemd tot bestuurder van het Cals College. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Glenda Venezia

Glenda Venezia is per 1 augustus 2020 benoemd tot directeur Human Resources Management en Facilitair Management bij de directie Integrale Bedrijfsvoering Infrastructuur en Waterstaat (IBI).
:

Marie-Christine Vink

Marie-Christine Vink is met ingang van 1 augustus 2020 benoemd als directeur Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds van de Universiteit van Amsterdam. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Esther Pijs

Esther Pijs wordt met ingang van 1 augustus 2020 benoemd tot directeur Warmte & Ondergrond bij het directoraat-generaal Klimaat & Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Nolda Tipping

Nolda Tipping start op 1 augustus 2020 als directeur ICT bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Etelka Ubbens

Etelka Ubbens is met ingang van 15 juli 2020 benoemd tot Algemeen Directeur bij Diabetes Fonds. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Burce Gültekin

Burce Gültekin start per 1 juli 2020 als Director Analytics van Friesland Campina. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Spencer Stuart, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Jolande Sap

Jolande Sap is per 1 juli 2020 benoemd als bestuurslid bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Liesbeth Galesloot

Liesbeth Galesloot is met ingang van 1 juli 2020 benoemd tot Onafhankelijk Voorzitter bij Stichting Pensioenfonds IBM Nederland. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Vanessa Hart

Vanessa Hart is met ingang van 15 juni 2020 benoemd als Directeur Public Finance a.i. bij BNG Bank. De bemiddeling is tot stand gekomen via Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom en winnaar van de Talent naar de Top Executive Search Award 2019.