Elisabeth Post

Elisabeth Post is de nieuwe voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Post werd op 22 maart 2019 door de ledenraad van TLN benoemd voor een periode van vier jaar. Deze benoeming is tot stand gekomen door bemiddeling van Gasseling Search.

Janine Vos

Janine Vos wordt voorgedragen als lid van de raad van commissarissen bij KLM. Over de benoeming wordt gestemd tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering op 25 april. Deze benoeming is tot stand gekomen door bemiddeling van Ebbinge, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Jet Bussemaker

Jet Bussemaker is per 1 juni 2019 voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Hiermee volgt zij Pauline Meurs op die sinds 2014 voorzitter van de raad is.

Nanou Beekman

Nanou Beekman wordt met ingang van 1 juni 2019 benoemd als directeur Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Dike Sialino-Keen

Dike Sialino-Keen wordt met ingang van 1 juni 2019 directeur HRM bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Astrid Zwiers

Astrid Zwiers is per 20 mei 2019 benoemd als directeur IT bij de Sociale Verzekeringsbank.

Nicole Kroon

Nicole Kroon wordt per 15 mei 2019 benoemd als directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Angélique de Vries-Schipperijn

Angélique de Vries-Schipperijn wordt voorgedragen als lid van de raad van commissarissen bij de ICT Group. Haar benoeming staat op de agenda van de aandeelhoudersvergadering op 15 mei 2019.

Elizabeth Doherty

Philips is voornemens Elizabeth Doherty te benoemen als commissaris. Over haar benoeming zal worden gestemd tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering op 9 mei 2019.

Erica Mann

Erica Mann wordt voorgedragen als nieuwe commissaris bij DSM. Over haar benoeming wordt gestemd tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering op 8 mei 2019.

Claudia Heger-Goed

Claudia Heger-Goed is benoemd tot lid raad van toezicht ROC West-Brabant. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Jolanda Messerschmidt

Jolanda Messerschmidt is benoemd in de raad van toezicht van Buma Stemra. Binnen de raad van Toezicht is zij tevens lid Auditcommissie en voorzitter Remuneratiecommissie.

Mariken Schoenmakers

Mariken Schoenmakers is per 1 mei 2019 benoemd tot lid Raad van Commissarissen bij DUWO, marktleider in studentenhuisvesting. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van PublicSpirit, executive search bureau voor de publieke sector.

Essimari Kairisto

Essimari Kairisto is met ingang van 1 mei 2019 benoemd als commissaris bij TenneT.

Edna Schöne

Edna Schöne is met ingang van 1 mei 2019 benoemd als commissaris bij TenneT.

Regine Doornbos-Neyt

Regine Doornbos-Neyt is met ingang van 1 mei 2019 benoemd tot directeur Financieel Economische Zaken (FEZ) bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Natacha Malick-Penninga

Natacha Malick-Penninga is met ingang van 1 april 2019 benoemd als directeur Beleidsondersteuning en Organisatie bij de Inspectie van het Onderwijs.

Jolanda Poots-Bijl

AkzoNobel heeft bekendgemaakt voornemens te zijn Jolanda Poots-Bijl te benoemen tot lid van de raad van commissarissen. Zij volgt Peggy Bruzelius op.

Janelle Moerman

Janelle Moerman is benoemd als lid van de raad van toezicht bij het Maritiem Museum Rotterdam. Zij is directeur Museum Prinsenhof Delft waar zij de inhoudelijke visie voor het museum realiseerde en de doorontwikkeling van de organisatie, programmering en cultureel ondernemerschap.

Gyzlene Kramer-Zeroual

Gyzlene Kramer-Zeroual is benoemd als lid van de raad van toezicht bij het Maritiem Museum Rotterdam. Zij is Programmamanager Strategie en externe betrekkingen bij Albeda. Daarnaast is zij lid Raad van Toezicht bij CVO.