Elena Pilerie

Elena Pilerie is met ingang van 14 januari 2019 benoemd als ICT directeur bij SPIE. Zij gaat rapporteren aan Lieve Declercq, CEO van SPIE Nederland en zal deel uitmaken van het Directiecomité.

Petra van den Broek

Petra van den Broek is per 1 oktober 2018 in dienst getreden als CFO van SPIE Nederland. Zij gaat rapporteren aan Lieve Declercq, CEO van SPIE Nederland en zal deel uitmaken van het Directiecomité.

Minke Bijl

Minke Bijl is per ingang van 1 januari 2019 benoemd tot Senior Vice President Corporate Communications & External Affairs van Royal DSM. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Egon Zehnder, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Mayte Oosterveld

Mayte Oosterveld is per ingang van 1 januari 2019 benoemd tot lid Raad van Toezicht van het Diabetes Fonds. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Egon Zehnder, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Paulien Pistor

Paulien Pistor is per ingang van 1 november 2018 benoemd tot lid Raad van Toezicht van het OLVG. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Egon Zehnder, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Jannelien Wieland

Jannelien Wieland is toegetreden tot de raad van toezicht van Ipse de Bruggen. Zij wordt aangesteld voor de portefeuille Kwaliteit en neemt zitting in de auditcommissie Kwaliteit.

Vanessa Hart

Vanessa Hart is toegetreden tot de raad van toezicht van Ipse de Bruggen. Zij wordt aangesteld voor de portefeuille Financiën en zal ook in de Auditcommissie Financiën en Vastgoed plaatsnemen.

Kjille Lammertsma

Kjille Lammertsma wordt met ingang van 15 maart 2019 MT-lid / plaatsvervangend directeur Zorgverzekeringen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Katja Portegies

Katja Portegies wordt per 15 maart 2019 directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Annet Lekkerkerker

Annet Lekkerkerker is per 1 maart 2019 benoemd tot lid van het college van bestuur bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Evalinde Eelens

Evalinde Eelens is benoemd tot lid Raad van Toezicht bij Pensioenfonds Delta Lloyd. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een Executive Searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Reiniera van der Feltz

Reiniera van der Feltz is benoemd tot lid van Raad van Toezicht bij BPF SAG. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een Executive Searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marlies van Boom

Marlies van Boom is benoemd tot bestuurslid en voorzitter beleggingscommissie bij Pensioenfonds DSM Nederland. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een Executive Searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Wendy de Jong

Wendy de Jong is per ingang van 1 februari 2019 benoemd tot Member Supervisory Board van Autoriteit Financiële Markten (AFM). De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Egon Zehnder, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Mariette Doornekamp

Mariette Doornekamp is benoemd tot voorzitter Raad van Commissarissen bij GGN. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Chasse, een Executive Searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Edith Schippers

Edith Schippers is met ingang van 1 februari 2019 benoemd tot de nieuwe directeur bij DSM Nederland. De oud-VVD-politicus volgt in de loop van het jaar Atzo Nicolaï op als ‘president’ van DSM Nederland. Schippers was van 2010 tot 2017 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Egon Zehnder, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Janine Jongepier

Janine Jongepier is met ingang van 1 februari 2019 secretaris van het College van Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Puck Bossert

Puck Bossert, HR Manager bij Phillips-Medisize, is benoemd tot Lid Raad van Toezicht bij HappyNurse. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Chasse, een Executive Searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Miranda Noordermeer

Miranda Noordermeer is met ingang van 21 januari 2019 benoemd tot Directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening / Lid Concerndirectie bij Gemeente Tilburg. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Chasse, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Dorothee van Vredenburch

Dorothee van Vredenburch is met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot CEO ad interim bij Zorg van de Zaak Netwerk. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Chasse, een Executive Searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.