Anneke de Vries

Anneke de Vries is met ingang van oktober 2019 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Spoorwegen in de functie van Directeur Station en Risicobeheer. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Egon Zehnder, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Francine van Dierendonck

Francine van Dierendonck is voorgedragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen door de AVA op 26 maart 2020 van Royal HaskoningDHV. De (voorgenomen) benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Egon Zehnder, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Gabriele Jacobs

Gabriele Jacobs is per 1 januari 2020 benoemd tot Dean van het Erasmus University College (EUC). De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Ankie Meijer

Ankie Meijer wordt met ingang van 1 november 2019 directeur Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij is daarmee de opvolgster van Ellen Kiersch.

Marjan Nekkers

Marjan Nekkers begint per 1 november 2019 als directeur-bestuurder bij Beter Wonen Almelo. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Talent Performance, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Els Tieman

Els Tieman wordt met ingang van 1 november 2019 programmadirecteur Anti-ondermijning bij het DG Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij volgt daarmee Esther van Dijk op.

Marie-Louise de Groot

Marie-Louise de Groot is met ingang van 1 oktober 2019 benoemd tot directeur-bestuurder bij Regionaal Samenwerkingsverband (RSV) PO Breda e.o. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marjolein Jansen

Marjolein Jansen is per 1 oktober 2019 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het Kadaster.

Nupur Kohli

Nupur Kohli is met ingang van 13 september 2019 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van UNICEF Nederland.

Marion Steeghs

De Raad van Commissarissen van SHO Medische Diagnostiek te Velp heeft met ingang van 1 september 2019 drs. Marion Steeghs benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur van SHO Medische Diagnostiek.

Dina Boonstra

Dina Boonstra is per 1 september 2019 begonnen als directeur van de NV NOM. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Talent Performance, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Erika Osinga

Erika Osinga is per 1 september 2019 benoemd als CFO van Trainlux Linux Services GmbH, Duitsland. Trainlux is een Licence en Master reseller van de wereldwijde Linux Foundation. Daanaast is zij als CFO benoemd van Living Open Source Foundation. Deze stichting creëert open source communities in met name Afrika voor trainingen en Linux Foundation certificaten. Lokaal talent wordt hierbij verder opgeleid om de Open Source gedachte verder uit te bouwen.

Angelien Sanderman

Angelien Sanderman is met ingang van september 2019 benoemd tot lid Raad van Toezicht bij Breda University of Applied Sciences. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Annemiek van Melick

Annemiek van Melick is met ingang van juli 2019 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Royal Swinkels Family Brewers. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Egon Zehnder, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marian Mourits

Marian Mourits is per 1 juli 2019 ben benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Basalt. Basalt is het grootste expertisecentrum voor medisch specialistische revalidatiezorg in Nederland.

Marianne van Duin

Marianne van Duin is per 1 juni 2019 benoemd als Sr Sales Director voor regio Western Europe and CIS region.

Petri Embregts

Petri Embregts, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, is benoemd tot lid Raad van Toezicht bij Centrum voor Consultatie en Expertise. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Klaus Schmitt & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Maria Jacobs

Maria Jacobs, CEO van MAASTRO CLINIC, is benoemd tot lid Raad van Toezicht bij MeanderGroep Zuid-Limburg. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Klaus Schmitt & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Selie Weistra

Selie Weistra is benoemd als lid van de Raad van Toezicht bij De Noorderbrug Groningen. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Talent Performance, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Hanneke Beerens

Hanneke Beerens, consultant bij Opera Consultancy en Implementatie, is benoemd tot lid Raad van Toezicht bij MeanderGroep Zuid-Limburg. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Klaus Schmitt & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.