Astrid Schulting

Astrid Schulting is met ingang van 1 maart gestart als kwartiermaker/gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Westerkwartier. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Boer & Croon, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Nienke Baars

Nienke Baars begint 1 april 2018 als directeur Omgevingsdienst Groningen (ODG). De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Boer & Croon, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Annelies Meuleman

Annelies Meuleman is met ingang van 1 februari gestart als nieuw zakelijk directeur van het Drents Museum. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Boer & Croon, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Soraya Beumer

Soraya Beumer is met ingang van 1 februari benoemd tot bestuurder van Forensisch centrum Teylingereind. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Boer & Croon, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marjolein ten Kroode

De ministerraad heeft op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ingestemd met de voordracht tot benoeming van Marjolein ten Kroode tot lid van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) per 1 juni 2018.

Riëlla Hollander

Riëlla Hollander is per 1 januari 2018 benoemd tot Director Food & Agriculture bij Triodos Investment Management (Triodos IM). De benoeming volgt het strategisch besluit van Triodos IM om een business line voor duurzame voeding en landbouw op te zetten.

Henriëtte van Norel

Henriëtte van Norel is per 1 januari 2018 benoemd tot bestuurder van Stichting DeGoudseSchool.

Manon van Beek

Manon van Beek wordt per 1 september 2018 de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van TenneT Holding B.V., de hoogspanningsnetbeheerder in Nederland en een groot deel van Duitsland.

Carolina Wielinga

De Raad van Commissarissen van BDR Thermea Group, een internationale producent van klimaatbeheersingssystemen, heeft Carolina Wielinga benoemd tot CFO.
Carolina Wielinga volgt per 1 april Hubert Schwein op, die na een lange carrière bij BDR Thermea Group met pensioen gaat.

Tanja Nagel

Tanja Nagel zal voor benoeming worden voorgedragen in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Kas Bank die zal worden gehouden op 25 april 2018. Nagel is de beoogd opvolger van Ron Icke, die na acht jaar zijn functie neerlegt.

Astrid Veldhuizen

Astrid Veldhuizen is per 1 maart 2018 benoemd tot (waarnemend) voorzitter van de raad van bestuur van Elker – Het Poortje.

Sanne Nieuwenhuis

Sanne Nieuwenhuis is per 1 maart 2018 benoemd tot Managing Director van Lee Hecht Harrison Nederland B.V. Lee Hecht Harrison is wereldwijd dienstverlener op het gebied van talent- en leiderschapsontwikkeling. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Amrop, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Madelein Smit

Madelein Smit is met ingang van februari 2018 benoemd tot lid Raad van Commissarissen van Flynth adviseurs en accountants. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Gasseling Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Chris Doomernik

Chris Doomernik, directeur van de stichting Health Valley Netherlands, is met ingang van februari 2018 benoemd tot lid Raad van Commissarissen van Flynth adviseurs en accountants. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Gasseling Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Giliam Kuijpers

Giliam Kuijpers, Bestuurslid Kind & Ziekenhuis en oprichter en Algemeen Directeur Social Enterprise MedGezel, is per 1 maart 2018 benoemd als Lid Raad van Toezicht bij Jeugdbescherming Brabant. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Klaus Schmitt & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marianne de Winter

Marianne de Winter is met ingang van 5 maart 2018 gestart als algemeen directeur bij Tzorg. Tzorg is een landelijke thuiszorgorganisatie, actief in meer dan 310 gemeenten in Nederland.

Terri Kelly

Terri Kelly is voorgedragen als nieuwe commissaris van ASML. Zij is de beoogd opvolger van Pauline van der Meer Mohr, die haar functie na negen jaar neerlegt. Over haar benoeming wordt gestemd tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering op 25 april 2018.

Sarah Kuijlaars

De raad van commissarissen van Arcadis heeft Sarah Kuijlaars voorgedragen als nieuwe cfo. Zij is de beoogde opvolger van Renier Vree, die per 1 maart het bedrijf verliet. Ook heeft het bedrijf de organisatiestructuur gewijzigd.

Mieke Groenewegen

Mieke Groenewegen treedt per 1 maart 2018 in dienst bij APG als directeur Pensioenuitvoering. In deze rol wordt ze verantwoordelijk voor het nog efficiënter en klantgerichter maken van de pensioenadministratie, de feilloze inning van premies en de correcte betaling van uitkeringen aan gepensioneerden. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Chasse Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Susan Swarte

Olympia Nederland benoemt Susan Swarte tot Chief Financial Officer (CFO). Met de komst van Swarte weet Olympia zich verzekerd van een zeer ervaren financial.