Dorine Wekking

Dorine Wekking is benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Hema. Met de benoeming van Wekking is de raad van commissarissen van Hema weer compleet. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Spencer Stuart, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Ida Haisma

Ida Haisma is benoemd tot Directeur Leiden Bio Science Park. Zij zal leiding gaan geven aan de transformatie van het Leiden Bio Science Park van science park tot innovatiedistrict. Hiertoe zal zij een nieuwe parkorganisatie gaan opbouwen en optreden als gezicht van het park. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Ebbinge, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Machteld Groeneveld

Machteld Groeneveld is 8 juli 2019 in dienst getreden bij Bosal (wereldwijde fabrikant van auto onderdelen) als General Counsel. Vanaf die datum maakt zij ook deel uit van het Executive Leadership team

Veronique Timmerhuis

Veronique Timmerhuis wordt per 1 januari 2020 de nieuwe directeur van ZonMw, de organisatie die gezondheidsonderzoek financiert en gebruik van de ontwikkelde kennis stimuleert. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marijke van Putten

Marijke van Putten is vanaf november 2019 voorzitter van de raad van toezicht van ouderenzorgaanbieder Magentazorg. De benoeming kwam tot stand in samenwerking met Vanderkruijs, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Freya van der Kroef

Per 1 oktober 2019 start Freya van der Kroef bij BNG Bank als hoofd strategie.
Deze benoeming kwam tot stand door bemiddeling kwam tot stand via Chasse Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Katja Hoorn

Katja Hoorn is met ingang van 1 oktober 2019 benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur bij Reade. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Janet Helder

Janet Helder treedt per 1 oktober 2019 toe tot de raad van bestuur van UWV.

Annelies Opstraat

Annelies Opstraat wordt met ingang van 1 oktober 2019 directeur Rekenschap en Juridische Zaken bij de Inspectie van het Onderwijs.

Lisette Pondman

Lisette Pondman is met ingang van 1 oktober 2019 benoemd tot Directeur bij RINO amsterdam. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van K+V, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Annie de Veer

Annie de Veer wordt met ingang van 16 september 2019 benoemd als directeur Strategie, Kennis en Innovatie bij het directoraat-generaal Agro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Annette van Hussel

Annette van Hussel is met ingang van 16 september 2019 benoemd als directeur Programmamanagementbureau bij de gemeente Amsterdam. De benoemingen kwam tot stand door bemiddeling van Ebbinge, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Nathalie van Berkel

Nathalie van Berkel, Stedelijk Directeur Bedrijfsvoering, Plaatsvervangend Algemeen Directeur en Lid Gemeentelijk Management Team is met ingang van 1 september 2019 benoemd tot Lid Raad van Bestuur van het UWV. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van de Algemene Bestuursdienst samen met Maes & Lunau, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Petra Smeets

Petra Smeets zal per 1 september 2019 starten als lid College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Van der Laan & Co, winnaar van de Executive Search Award van de Monitoring Commissie van Talent naar de Top voor haar inzet voor diversiteit in de boardroom

Evelyn Borgsteijn

Evelyn Borgsteijn is per 1 september 2019 benoemd tot directeur-bestuurder bij MarketingOost. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van PublicSpirit, executive search bureau voor de publieke sector.

Vera Luijendijk

Op 1 september 2019 start Vera Luijendijk als directeur Gemeentelijk Vastgoed Amsterdam. Vera is sinds 2002 in dienst bij de gemeente en werkte onder meer als treasurer bij de directie Middelen en Control en als fondsbeheerder van het Amsterdams investeringsfonds voor Klimaat en Duurzaamheid.

Puck Fillekes

Puck Fillekes is met ingang van 1 september 2019 benoemd tot Directeur bij de Gemeente Gorinchem. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van K+V, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Leonie Geerts

Leonie Geerts is per 1 september 2019 benoemd als directeur Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling bij Logius bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ida Oostmeijer-Oosting

Ida Oostmeijer-Oosting is per 1 september 2019 benoemd als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Hardenberg. In haar rol is zij eindverantwoordelijk voor de organisatie en eerste adviseur van het College van Burgemeester en Wethouders.
De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Castanho Selectie & Advies. Castanho ondersteunt de diversiteitsdoelstelling binnen het publieke domein.

Claudia Hölzel

Met ingang van 1 september 2019 is Claudia Hölzel benoemd tot Manager Kwekersdiensten en Coöperatiezaken. Vanuit deze rol neemt zij ook zitting in het Management Team van Royal FloraHolland. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Maes & Lunau, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.