Annette Mosman nieuwe financieel bestuurder van APG

Pensioenuitvoerder APG heeft een nieuwe financieel directeur en risicomanager gevonden in Annette Mosman, de huidige bestuursvoorzitter van verzekeraar Generali Nederland.

Laura van Geest

Laura van Geest, Directeur van het Centraal Planbureau, is benoemd tot Lid Raad van Toezicht bij het Elisabeth- TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Klaus Schmitt & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Ester Kuiper

Ester Kuiper, Programmadirecteur bij Espria, is met ingang van 1 februari 2018 benoemd tot Lid Raad van Bestuur bij KwadrantGroep. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Klaus Schmitt & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Elfrieke van Galen

Elfrieke van Galen is toegetreden tot de RvC van GVB Holding NV. Zij zal in haar functie van commissaris ook onderdeel uitmaken van de Audit Commissie van GVB. Elfrieke van Galen is benoemd voor een termijn van vier jaar. Van Galen is partner van The Rock Group BV en vervult daarnaast onder meer enkele nevenfuncties (Ymere, Arcadis, Meerlanden).

Sigrid van Aken

Sigrid van Aken (1970) is bij GVB Holding NV herbenoemd voor een tweede termijn. Zij maakt sinds 2013 deel uit van de RvC en is tevens voorzitter van de Remuneratiecommissie en voorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie.

Joziene van de Linde

Joziene van de Linde is per 11 december benoemd als directievoorzitter bij van Wijnen.

Heske Groenendaal

Met ingang van november 2017 is Heske Groenendaal benoemd in de Raad van Toezicht van ROC Rivor.

Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra

Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra wordt per 1 januari 2018 benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Baker Tilly Berk. Met de komst van Joke wordt de installatie van een geheel uit externe leden bestaande Raad van Commissarissen gerealiseerd, een van de verbetermaatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang’.

Anneke van Zanen-Nieberg

Anneke van Zanen-Nieberg treedt per 1 maart 2018 aan als de nieuwe bestuursvoorzitter van Baker Tilly Berk. Met de benoeming van een externe bestuursvoorzitter beoogt Baker Tilly Berk zijn veranderprogramma en de implementatie van de verbetermaatregelen van het accountantsberoep te versnellen en te verdiepen.

Monique van der Poel

Monique van der Poel is per 1 november 2017 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het BPL Pensioenfonds. Zij is advocate, docent en promoveert aan de VU. Zij heeft ook zitting in de Raad van Toezicht van de stichting pensioenfonds tandtechniek.

Fauzia Mahomed Radja

Fauzia Mahomed Radja is vanaf 15 november 2017 toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Nationaal Onderwijsmuseum Mevr. Mahomed Radja is directeur en oprichter van FM Consultancy, adviesbureau op het gebied van strategisch management en bestuurslid bij VNO-NCW West

Annetje Ottow

Met ingang van 1 januari 2018 is prof mr. Annetje Ottow de nieuwe vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Op dit moment is ze decaan van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO). De Raad van toezicht heeft Ottow benoemd voor vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming.

Monique Groskamp

Monique Groskamp is benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland met Topvrouwen.nl . Sinds 2013 is Monique Groskamp actief geweest als lid van de Raad van Woonwaard en voorzitter va de Audit Commissie, op 23/11 is zij benoemd als voorzitter aldaar.

Ine Frings

Ine Frings is met ingang van februari 2018 benoemd als partner bij Managementbureau Boer & Croon. Expertisegebieden van Boer & Croon zijn: executive search en management, young executives, herstructurering en change, organisatieontwikkeling, governance en samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Zij gaat Boer & Croon in Zuid-Nederland verder versterken. Topvrouwen.nl werkt nauw samen met Boer & Croon.

Sara Jonker-Douwes

Financieel dienstverlener Intertrust Group heeft Sara Jonker-Douwes per 1 januari 2018 benoemd tot managing director in Nederland. Zij neemt plaats in het executive committee van Intertrust.
De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Amrop, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Wendy Bor

Wendy Bor is sinds 1 oktober benoemd tot Director Digital bij Saic Mobility Europe. Dit bedrijf is onderdeel van het Chinese SAIC Motor. Deze benoeming kwam tot stand door het netwerk van Topvrouwen.nl.

Jaska de Bakker

De raad van commissarissen van FrieslandCampina heeft Jaska de Bakker per 1 januari 2018 benoemd tot chief financial officer. Zij volgt Hein Schumacher op, die per 1 januari 2018 is benoemd tot chief executive officer.

Mirjam van Praag

Mirjam van Praag is benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam.
De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Pauline van Esterik-Plasmeijer

Pauline van Esterik-Plasmeijer is benoemd tot lid van het bestuur van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Petra van Zuijlen

Petra van Zuijlen heeft per 15 oktober 2017 een nieuwe functie heb aanvaard als CFO bij Staffing Associates