Simone Boitelle

Simone Boitelle start in september bij FrieslandCampina als directeur Corporate affairs en communicatie.

Ingrid Michon

Ingrid Michon wordt met ingang van 1 september 2018 hoofd Bureau Directeur-Generaal bij het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Marja Appelman

Marja Appelman wordt met ingang van 1 augustus 2018 directeur Woningmarkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Chiara Sahin

Chiara Sahin is vanaf 1 augustus benoemd als voorzitter van de RvT van Stichting ATOS, een stichting in het Primair Onderwijs.

Clémence Ross-Van Dorp

Drs. Clémence Ross-Van Dorp is benoemd als nieuwe voorzitter van de Long Alliantie Nederland (LAN). De leden van de Long Alliantie Nederland zijn zeer verheugd dat Clémence Ross-Van Dorp bereid is voorzitter te worden van de LAN. Deze benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Aardoom & de Jong.

Ineke Walravens

Ineke Walravens is benoemd als commissaris bij Productip.

Barbara Baelemans

Barbara Baelemans is benoemd tot algemeen directeur van het Munnikenheide College.
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Barbara Baelemans-de Swart benoemd tot algemeen directeur van het Munnikenheide College in Etten-Leur en Rucphen. De benoeming kwam tot stand door Aardoom & de Jong.

Maaike Derksen

Maaike Derksen is benoemd tot Operationeel Directeur bij Witte Kruis. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Van der Laan & Co, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Renate de Lange

Renate de Lange is benoemd als lid raad van bestuur van PWC.

Agnes Koops

Agnes Koops is benoemd als lid raad van bestuur van PWC.

Annemieke Bambach

Annemieke Bambach is benoemd tot lid Raad van Toezicht bij Lunet Zorg. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Van der Laan & Co, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Ellen de Groot

Ellen de Groot is benoemd tot Director Digital bij LTP. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Van der Laan & Co, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Ilse Jansen

Ilse Jansen is benoemd tot Regiodirecteur Zorg & Wonen regio Oost bij Philadelphia Zorg. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Van der Laan & Co, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Fleur Imming

Fleur Imming is benoemd tot Algemeen Directeur bij VPTZ. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Van der Laan & Co, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Greetje de Grooth

Greetje de Grooth is benoemd tot lid Raad van Toezicht bij Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Van der Laan & Co, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Jet Bussemaker

Het bestuur van PGGM Coöperatie U.A. heeft Jet Bussemaker (57) benoemd tot zijn voorzitter. Mevrouw Bussemaker zal per 21 juli 2018 het voorzitterschap overnemen van Frank de Grave. Hij verlaat het coöperatiebestuur na de maximale zittingstermijn van acht jaar. Deze benoeming kwam tot stand door Chasse Executive Search.

Claudia de Andrade

Claudia de Andrade is benoemd tot Hoofd Digital & Information Management van Havenbedrijf Rotterdam. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Van der Laan & Co, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Margreet Haandrikman

Margreet Haandrikman, is met ingang van juli 2018 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht bij Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van executive searchbureau Groen van Solinge & Partners.

Sigrid Hoekstra

Sigrid Hoekstra is per 1 juli 2018 benoemd als voorzitter van de raad van commissarissen van Univé Noord-Nederland Verzekeraar N.V.

Diane Griffioen

Diane Griffioen, directeur beleggingsfondsen ASN Bank, is met ingang van juli 2018 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht bij Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van executive searchbureau Groen van Solinge & Partners.