Over
Topvrouwen.nl

Topvrouwen.nl maakt hooggekwalificeerde vrouwen in Nederland zichtbaar. Op deze website melden board-ready vrouwen zich aan voor de database Topvrouwen.nl. Bedrijven en (non)executive searchbureaus kunnen direct met hen in contact komen.

Voor
Topvrouwen

Heeft u bestuurlijke ervaring of uitgebreide ervaring op het gebied van senior management? Bent u toe aan een nieuwe stap en overweegt u toetreding tot een raad van bestuur, raad van commissarissen of raad van toezicht? Laat zien dat u er bent en wat uw kwaliteiten zijn.

Voor
opdrachtgevers

Bent u als bedrijf of (non)executive searchbureau op zoek naar vrouwelijke leden voor de raad voor bestuur of raad van commissarissen? Doorzoek onze database.

 • ‘Iedere bestuurder die zegt: ‘ik vind ze niet’, zegt eigenlijk: ‘ik wil ze niet vinden’’
 • ‘Stel targets: doelstellingen waar je naartoe wilt groeien en commitment aan geeft. Die targets mogen niet vrijblijvend zijn’
 • ‘Ook de top moet een afspiegeling zijn van de maatschappij. Als je geen diversiteit hebt in de top, herkennen mensen zich niet in het bedrijf. Het is niet meer van deze tijd om een eenzijdige bedrijfstop te hebben.’
 • ‘Het diversiteitsbeleid is vooral in ons eigen belang! Als er een mix van mensen is, werkt een bedrijf beter. Dat is onze drive!’
 • ‘Boven alles: targets stellen, monitoren en evalueren. Dat is nodig om goed te kunnen sturen en helpt enorm! Het is van belang om inzichtelijk te maken waarom het percentage vrouwen daalt of stagneert. De kweekvijver moet je ook goed in de gaten
 • ‘Het is belangrijk je focus te houden als je een evenwichtige verdeling wilt’
 • ‘Wij merken dat diversiteit meer diversiteit stimuleert. Daarom helpt het om een vrouw als boegbeeld te hebben, want dit leidt vanzelf tot meer vrouwen in topfuncties’
 • ‘Kijk bij kandidaten ook naar iemands potentie, niet alleen naar wat iemand al laat zien. Uit onderzoek blijkt dat mannen beoordeeld worden op die potentie en vrouwen op wat ze nu laten zien. Dat verschil moet je wegnemen.’
 • ‘Enexis vindt het belangrijk meer vrouwelijke inbreng te hebben, ook op bestuurlijk niveau’
 • ‘Wij zien dat diversiteit het besluitvormingsproces in de rvc verbetert. Omdat bij ASML van oudsher vooral technische mannen werken, zien wij heel duidelijk verbetering optreden wanneer wij meer m/v-diversiteit hebben in de rvc. Dat is de beste
 • ‘Het is een businesscase voor ons, wij gaan voor het beste resultaat en man/vrouw-diversiteit is daar onderdeel van’
 • ‘Overtuiging vanuit de top is nodig om m/v-diversiteit te realiseren’
 • ‘Je moet vrouwen niet willen voortrekken. Vrouwen en mannen moeten samen hun best doen om de meest gekwalificeerde kandidaat te vinden. Hier zitten vanzelfsprekend ook vrouwen tussen.’
 • ‘Het aannemen van vrouwen is niet alleen goed voor je bedrijfsvoering, maar zien wij ook als een economische noodzaak om de war on talent in deze competitieve markt te winnen’
 • ‘Neem medewerkers aan die inclusief denken en handelen en dus verschillen tussen mensen benaderen vanuit gelijkwaardigheid. Dan werk je aan diversiteit.’
 • ‘Tot voor kort bestonden onze top en subtop uit alleen mannen. Als je dat anders wil, moet je ook iets anders dóen’
 • ‘Een werkgever doet er goed aan zich te realiseren dat vrouwen anders omgaan met ambities dan mannen. Vrouwen reageren anders op – bijvoorbeeld – een uitnodiging voor een promotie. Je loopt talenten mis als je niet sensitief bent voor deze
 • ‘Bedenk als bedrijf eerst waarom je inclusion & diversity belangrijk vindt, hoe het bijdraagt aan je bedrijfsstrategie. Doe het niet voor de bühne, maar omdat je er zelf in gelooft’

Actualiteiten & recente benoemingen

05 juli 2016
Feiten over vrouwelijke meerwaarde: Vrouwenparticipatie op het hoogste niveau maakt veel...
04 juli 2016
Waar blijven de topvrouwen in het bedrijfsleven? Annemarie Jorritsma, kwartiermaker van...
01 juli 2016
Lees hier welke vrouwen onlangs benoemd zijn voor een topfunctie.

Bent u board ready?

Heeft u bestuurlijke- of senior management ervaring in complexe, grote organisaties en ervaring met strategische besluitvormingsprocessen? Dan bent u de juiste vrouw op de juiste plaats. Meld u hier aan.

 

Op zoek naar board-ready topvrouwen?

U heeft een vacature en u vindt diversiteit in de boardroom de normaalste zaak van de wereld. Meld u hier aan en raadpleeg de database van topvrouwen.nl.

Topvrouwen.nl wordt ondersteund door:

Deze executive searchbureaus committeren zich aan diversiteit in de boardroom