Over
Topvrouwen.nl

Topvrouwen.nl maakt hooggekwalificeerde vrouwen in Nederland zichtbaar. Op deze website melden board-ready vrouwen zich aan voor de database Topvrouwen.nl. Bedrijven en (non)executive searchbureaus kunnen direct met hen in contact komen.

Voor
Topvrouwen

Heeft u bestuurlijke ervaring of uitgebreide ervaring op het gebied van senior management? Bent u toe aan een nieuwe stap en overweegt u toetreding tot een raad van bestuur, raad van commissarissen of raad van toezicht? Laat zien dat u er bent en wat uw kwaliteiten zijn.

Voor
opdrachtgevers

Bent u als (non)executive searchbureau op zoek naar vrouwelijke leden voor de raad voor bestuur, raad van commissarissen of raad van toezicht? Dan nodigen wij u graag uit om de database topvrouwen.nl te raadplegen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 • Best Practices:
  “Het bereiken van evenwicht in verdeling m/v is zeker geen doel op zich. Het gaat om het effect dat je ermee bereikt: elkaars verschillen benutten om het beste resultaat te boeken.”
 • Best Practices:
  “Een goede balans tussen mannen en vrouwen aan de top en op andere plaatsen in een organisatie is heel belangrijk voor het goed functioneren daarvan. Zeker bij ProRail, dat een technische organisatie is, is de vrouwelijke inbreng cruciaal.”
 • Best Practices:
  “Werven in het old boys network draagt niet per definitie bij aan diversiteit. We moeten creatief zijn en ook via andere, nieuwe kanalen op zoek gaan naar (vrouwelijk) talent.”
 • Best Practices:
  “Target tot kritische massa is bereikt. Harde targets en voortvarend plannen implementeren om vrouwen een goede werkomgeving, ‘mobile working’ en carrièrekansen te bieden, versterken de man-vrouw verhouding bij Vodafone. Dat dwingt onze leiders tot...
 • Best Practices:
  “Diversiteit is voor ons vanzelfsprekend en noodzakelijk als afspiegeling van de samenleving, van onze patiënten- en medewerkerspopulatie. Wij geloven dat door het bundelen van de diverse krachten, talenten en competenties onze zorg en leiderschap...
 • Best Practices:
  “Voor ons gaat het nu om vanzelfsprekendheid. Natuurlijk helpt het dat we al een goede mix hebben, het zit goed verankerd die evenwichtige verdeling. Bovendien hebben we een vrouwelijke voorzitter van de rvc, zij is in zekere zin ons visitekaartje.”
 • Best Practices:
  “Een goede mix mannen en vrouwen in de top van de organisatie leidt tot evenwichtige besluitvorming.”
 • Best Practices:
  “Erin geloven en het daarom doen, doen omdat je het echt wilt en omdat je er de meerwaarde van in ziet. Dat is het vertrekpunt”
 • Best Practices:
  “Duidelijk op sturen. De voorzitter neemt hierin bij ons het voortouw en dat is erg belangrijk. Steeds teruggrijpen naar wat er is afgesproken en wat we belangrijk vinden en steeds weer benoemen dat en waarom je een voorkeur hebt.”
 • Best Practices:
  “Eerst voor jezelf expliciet maken dat je een gemengd team wilt. Dan van te voren aangeven dat je een vrouw wilt, anders krijg je de discussie over de ‘beste kandidaat’. Dat uitspreken en dan heel gericht zoeken en actief vrouwen benaderen.”
 • Best Practices:
  “Wij zien in de benoemingsprocessen verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen plaatsen zich op de voorgrond, denken vaak dat ze ergens zeer geschikt voor zijn. Vrouwen willen liever gevraagd worden, daar werkt het nu eenmaal anders. Daar moet je...
 • Best Practices:
  “Wij verkeren veelal in middelgrote bedrijven. Daar zitten veel vrouwen met talent. Aandachtspunt wat mij betreft is dat je breder kijkt dan alleen de corporate omgeving en de grote ondernemingen. Het valt mij ook op dat de topvrouwen elkaar...
 • Best Practices:
  “Ik ben niet voor quota. Het heeft gewoon wat tijd nodig. Maar zeg tegen het search bureau: ik wil een vrouw voor deze functie”
 • Best Practices:
  “Van te voren bepalen of je een vrouw wilt benoemen. Bijvoorbeeld bij twee vacatures afspreken dat één van de twee een vrouw moet zijn. Beschouw het niet als losse functies. Bij meerdere vacatures dus afspraken maken over de m/v-verdeling. Dat is...
 • Best Practices:
  Bij de benoemingen in het college van bestuur (cvb) wordt nadrukkelijk gelet op het realiseren van een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen.

Actualiteiten & recente benoemingen

01 juli 2016
Lees hier welke vrouwen onlangs benoemd zijn voor een topfunctie.
14 december 2017
Het onderzoek richt zich op executive search ervaringen van Nederlandse board-ready...
Team Rochdale
14 december 2017
De wereld van woningcorporaties is bij uitstek een wereld waarin diversiteit van groot...

Bent u board ready?

Heeft u bestuurlijke- of senior management ervaring in complexe, grote organisaties en ervaring met strategische besluitvormingsprocessen? Dan bent u de juiste vrouw op de juiste plaats. Meld u hier aan.

 

Op zoek naar board-ready topvrouwen?

U heeft een vacature en u vindt diversiteit in de boardroom de normaalste zaak van de wereld. Meld u hier aan en raadpleeg de database van topvrouwen.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Topvrouwen.nl wordt ondersteund door:

Deze executive searchbureaus committeren zich aan diversiteit in de boardroom