Over Topvrouwen.nl

Topvrouwen.nl maakt hooggekwalificeerde vrouwen in Nederland zichtbaar.

Voor Topvrouwen

Heeft u bestuurlijke ervaring of uitgebreide ervaring op het gebied van senior management?

Voor opdrachtgevers

Op zoek naar vrouwelijke leden voor de raad voor bestuur, raad van commissarissen of raad van toezicht?

Actualiteiten & recente benoemingen

01 juli 2016
Lees hier welke vrouwen onlangs benoemd zijn voor een topfunctie.
04 september 2020
Bij beursgenoteerde bedrijven in Nederland is het aantal vrouwen in de top gestegen. In...
03 september 2020
David Knibbe kreeg al op jonge leeftijd mee hoe belangrijk inclusie en ‘meedoen’ is, en...

Iedere maand wordt hier een topvrouw uitgelicht

02 september 2020
Met haar platform RightBrains wil Geke Rosier de instroom en doorstroom van hoogopgeleide vrouwen in de digitale technologie bevorderen, met uiteindelijk een nóg steviger ambitie: reshaping the digital world. ‘Ik geloof in deze generatie.’
  • Best Practices:
    “Het gaat er vooral om dat je er als bestuurder van overtuigd bent dat diversiteit toegevoegde waarde heeft. Diversiteit is in het belang van je klanten, van je medewerkers, en uiteindelijk ook van aandeelhouders.”

Bent u board ready?

Heeft u bestuurlijke- of senior management ervaring in complexe, grote organisaties en ervaring met strategische besluitvormingsprocessen? Dan bent u de juiste vrouw op de juiste plaats. Meld u hier aan.

 

Op zoek naar board-ready topvrouwen?

U heeft een vacature en u vindt diversiteit in de boardroom de normaalste zaak van de wereld. Meld u hier aan en raadpleeg de database van topvrouwen.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Deze executive searchbureaus committeren zich aan diversiteit in de boardroom