Over
Topvrouwen.nl

Topvrouwen.nl maakt hooggekwalificeerde vrouwen in Nederland zichtbaar. Op deze website melden board-ready vrouwen zich aan voor de database Topvrouwen.nl. Bedrijven en (non)executive searchbureaus kunnen direct met hen in contact komen.

Voor
Topvrouwen

Heeft u bestuurlijke ervaring of uitgebreide ervaring op het gebied van senior management? Bent u toe aan een nieuwe stap en overweegt u toetreding tot een raad van bestuur, raad van commissarissen of raad van toezicht? Laat zien dat u er bent en wat uw kwaliteiten zijn.

Voor
opdrachtgevers

Bent u als (non)executive searchbureau op zoek naar vrouwelijke leden voor de raad voor bestuur, raad van commissarissen of raad van toezicht? Dan nodigen wij u graag uit om de database topvrouwen.nl te raadplegen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 • Best Practices:
  “Minder risico en meer rendement”
 • Best Practices:
  “Het gaat er vooral om dat je er als bestuurder van overtuigd bent dat diversiteit toegevoegde waarde heeft. Diversiteit is in het belang van je klanten, van je medewerkers, en uiteindelijk ook van aandeelhouders.”
 • Best Practices:
  “Durf hindernissen te overwinnen door de kracht van diversiteit uit te dragen” - Suzanne Bouman “Great things never happen in comfort zones...” Barbara Kamp
 • Best Practices:
  “Ik denk dat het stellen van een duidelijk streefcijfer helpt en de Corporate Governance Code bevestigt dat; zo hoort het nu eenmaal en zo gaan we het doen. Intrinsieke beleving in een bedrijf is belangrijker dan een extern opgelegd quotum. Die...
 • Best Practices:
  “Onze doelstelling, de KPI is erg belangrijk, het sluit aan bij hoe we het hier doen. Ons streven naar diversiteit is zeer zeker vanuit intrinsieke motivatie gestart. Maar alleen uitgaan van intrinsieke motivatie is moeilijk, dan zou je met iedereen...
 • Best Practices:
  “De wet zegt nu comply or explain, dat is te zwak. Bedrijven weten het heel goed te verstoppen in hun jaarverslag. Ik zou veel meer druk zetten. De minister moet lastiger worden en gewoon een brief sturen aan bedrijven, waarop ze moeten antwoorden....

Actualiteiten & recente benoemingen

01 juli 2016
Lees hier welke vrouwen onlangs benoemd zijn voor een topfunctie.
10 december 2018
Wekelijks bombarderen we online een vrouw tot Woman of the Week. Stuk voor stuk vrouwen...
22 november 2018
De hele sector diverser maken: dat is de niet-geringe ambitie van Arthur van Dijk,...

Bent u board ready?

Heeft u bestuurlijke- of senior management ervaring in complexe, grote organisaties en ervaring met strategische besluitvormingsprocessen? Dan bent u de juiste vrouw op de juiste plaats. Meld u hier aan.

 

Op zoek naar board-ready topvrouwen?

U heeft een vacature en u vindt diversiteit in de boardroom de normaalste zaak van de wereld. Meld u hier aan en raadpleeg de database van topvrouwen.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Topvrouwen.nl wordt ondersteund door:

Deze executive searchbureaus committeren zich aan diversiteit in de boardroom