Over Topvrouwen.nl

Topvrouwen.nl maakt hooggekwalificeerde vrouwen in Nederland zichtbaar.

Voor Topvrouwen

Heeft u bestuurlijke ervaring of uitgebreide ervaring op het gebied van senior management?

Voor opdrachtgevers

Op zoek naar vrouwelijke leden voor de raad voor bestuur, raad van commissarissen of raad van toezicht?

Actualiteiten & recente benoemingen

01 juli 2016
Lees hier welke vrouwen onlangs benoemd zijn voor een topfunctie.
20 september 2019
Het kabinet moet met ingang van 2020 een verplichtend ‘ingroeiquotum’ invoeren voor meer...
20 september 2019
'Allereerst juich ik toe dat het streven van 30 procent vrouwen in de raden van...

Iedere maand wordt hier een topvrouw uitgelicht

16 augustus 2019
MVO Nederland wil de nieuwe economie versnellen met klimaatneutrale en circulaire bedrijfsmodellen. Inclusiviteit is binnen duurzame ambities minstens zo belangrijk. Directeur-bestuurder Maria van der Heijden ziet het positief in, vooral als vrouwen ambities uitspreken. “Pas op voor de...
  • Best Practices:
    “Het gaat er vooral om dat je er als bestuurder van overtuigd bent dat diversiteit toegevoegde waarde heeft. Diversiteit is in het belang van je klanten, van je medewerkers, en uiteindelijk ook van aandeelhouders.”

Bent u board ready?

Heeft u bestuurlijke- of senior management ervaring in complexe, grote organisaties en ervaring met strategische besluitvormingsprocessen? Dan bent u de juiste vrouw op de juiste plaats. Meld u hier aan.

 

Op zoek naar board-ready topvrouwen?

U heeft een vacature en u vindt diversiteit in de boardroom de normaalste zaak van de wereld. Meld u hier aan en raadpleeg de database van topvrouwen.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Deze executive searchbureaus committeren zich aan diversiteit in de boardroom